Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pagrindiniai reikalavimai aviacijos saugumo funkcijas vykdantiems asmenims ir rinkliavos už aviacijos saugumo paslaugas

Aviacijos saugumo funkcijas vykdantiems asmenims taikomi du esminiai reikalavimai:

  • nepriekaištinga reputacija (žiūrėti: Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 66 straipsnį, ČIA)
  • baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu (žiūrėti: Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo mokymo programą, ČIA)
Rinkliavos už aviacijos saugumo paslaugas
Eil. Nr. Administracinės paslaugos pavadinimas

Dydis, eurais

3.1. už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 48
3.2. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 160
3.3. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 320
3.4. už reguliuojamo subjekto:
3.4.1. statuso suteikimą 998
3.4.2. metinę priežiūrą 984 (už kiekvieno subjekto)
3.5. už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:
3.5.1. statuso suteikimą 983
3.5.2. metinę priežiūrą 977 (už kiekvieno tiekėjo)
3.6. už žinomo siuntėjo:
3.6.1. statuso suteikimą 998
3.6.2. metinę priežiūrą 984 (už kiekvieno siuntėjo)
3.7. už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):
3.7.1. statuso suteikimą 482
3.7.2. statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 964
3.7.3. metinę priežiūrą 465 (už kiekvieno vežėjo)
3.8. už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:
3.8.1. instruktoriaus statuso suteikimą 59
3.8.2. instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 118
3.8.3. instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 52
3.8.4. instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 104
3.8.5. teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 73
3.8.6. teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 146
3.8.7. nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 66
3.8.8. nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 132
3.8.9. aviacijos saugumo instruktorių metinę priežiūrą 150 (už kiekvieno instruktoriaus)
3.10. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 171
3.11. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 342
7.2. už aviacijos saugumo darbuotojo:
7.2.1. teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą 15
7.2.2. praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 8
7.2.3. vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą 22
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra direktorės 2020 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 2-17  „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (.docx)