Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paraiškų ir prašymų formos

30 Diena

Formos kandidatui ir pareiškėjui, ketinančiam gauti oro vežėjo pažymėjimą:

  1. Planuojamos veiklos deklaracijos forma;
  2. Paraiškos išduoti oro vežėjo pažymėjimą forma.

Formos oro vežėjui:

  1. Prašymo pakeisti oro vežėjo pažymėjimą / suteikti specialiuosius leidimus forma;
  2. Prašymo išduoti oro vežėjo pažymėjimo dublikatą forma;
  3. Prašymo patvirtinti orlaivio nuomos sutartį / pranešimo apie orlaivio nuomos sutartį forma;
  4. Paraiška gauti / pakeisti ALTMOC.

Vežėjui keičiant paskirtąjį asmenį, dėl kurio turi būti gautas išankstinis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus, prašom pateikti informacijos lentelę dėl keičiamo paskirtojo asmens (paskirtasis asmuo patvirtinamas oro vežėjo Skrydžių vykdymo vadove):

  1. Informacijos lentelė dėl paskirtųjų asmenų.

Prašymo forma  keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti:

  1. Prašymas keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti.

Paraiškos keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma:

  1. Paraiška keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma.

Informacija redaguota 2022-10-06.