Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paraiškų ir prašymų formos

30 Diena

Formos kandidatui ir pareiškėjui, ketinančiam gauti oro vežėjo pažymėjimą:

 1. Planuojamos veiklos deklaracijos forma;
 2. Paraiškos išduoti oro vežėjo pažymėjimą forma.

Formos oro vežėjui:

 1. Prašymo pakeisti oro vežėjo pažymėjimą / suteikti specialiuosius leidimus forma;
 2. Prašymo išduoti oro vežėjo pažymėjimo dublikatą forma;
 3. Prašymo patvirtinti orlaivio nuomos sutartį / pranešimo apie orlaivio nuomos sutartį forma;
 4. Paraiška gauti / pakeisti ALTMOC.

Kartu su prašymu pakeisti oro vežėjo pažymėjimą / suteikti specialiuosius leidimus, turi būti pateiktas ir vežėjo užpildytas atitinkamas klausimynas:

 1. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: B tipo EFB taikomų programų naudojimo leidimui gauti;
 2. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: skrydžiams prasto matomumo sąlygomis leidimui gauti;
 3. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: įtraukti papildomą jau naudojamo tipo orlaivį;
 4. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: įtraukti papildomą naujo tipo orlaivį;
 5. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: ETOPS leidimui gauti;
 6. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: RVSM leidimui gauti.

 

Vežėjui keičiant paskirtąjį asmenį, dėl kurio turi būti gautas išankstinis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus, prašom pateikti informacijos lentelę dėl keičiamo paskirtojo asmens (paskirtasis asmuo patvirtinamas oro vežėjo Skrydžių vykdymo vadove):

 1. Informacijos lentelė dėl paskirtųjų asmenų.

Prašymo forma  keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti:

 1. Prašymas keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti.

Paraiškos keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma:

 1. Paraiška keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma.

Informacija redaguota 2022-12-19.