Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

30 Diena

Dėl veiklos sunkumų (pvz., susijusių su COVID-19 infekcijos plitimu, taip pat dėl kitų priežasčių), siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą aviakompanijos gali būti laikinai atleistos nuo tam tikrų Reglamento 965/2012 reikalavimų taikymo, t.y. TKA gali suteikti laikiną išimtį vadovaudamasi Reglamento 2018/1139 71 straipsnio 1 dalimi. ->> 

TKA yra parengusi patikros lapus, kurie turi būti užpildyti aviakompanijai kreipiantis į TKA dėl išimties suteikimo vežti krovinius keleivių salone ir dėl išimčių, leidžiančių netaikyti tam tikrus reikalavimus darbo ir poilsio laiko nustatymo srityje (Flight time limitations):

  1. Transport of Cargo in Passenger Compartment Exemption Evaluation Checklist
  2. FTL Exemption Evaluation Checklist

Išimčių suteikimas vertinamas atsižvelgus į EASA parengtą metodinę medžiagą:

  1. EASA Guidelines. Transport of Cargo in Passenger Compartment Exemptions under Article 71(1) of the Basic Regulation (Issue 5.1)
  2. EASA Guidelines. FTL exemptions under Article 71(1) of the Basic Regulation (Issue 2.0)

Vežėjo tikrinimui naudojami patikros lapai 

  1. Vežėjo tikrinimo skrydžio metu patikros lapas
  2. Vežėjo tikrinimo perone patikros lapas
  3. Vežėjo pagrindinių objektų patikros lapas
  4. Vežėjo saugos vadybos sistemos (SMS) patikros lapas
  5. Vežėjo atitikties stebėsenos sistemos patikros lapas
  6. Vežėjo sertifikavimo kontrolinis patikros lapas

Vežėjo skrydžių vykdymo vadovo patikros formos

Skrydžių vykdymo vadovo (Regl, Nr. 965/2012) patikros forma
Skrydžių vykdymo vadovo B dalies (teikiant tik MEL) patikros forma
Skrydžių vykdymo vadovo B dalies patikros lapas I1R1 10-03-2023
Skrydžių vykdymo vadovo C dalies patikros lapas I1R1 10-03-2023
Skrydžių vykdymo vadovo D dalies patikros lapas I1R2 09-03-2023

Kiti

Patikros lapas gauti leidimą naudotis EFB (Electronic Flight Bag)

Pasirengimo vykdyti mokymus virtualioje aplinkoje vertinimo patikros lapas (Virtual Classroom)

Prašymas dėl papildomų Skrydžių vykdymo geografinių teritorijų (Area of Operation)

Orlaivių naudotojo, ketinančio vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius, įvertinimo patikros lapas

Kuro arba Energijos schemos paraiška ir patikros lapas

Skrydžių prasto matomumo sąlygomis patikros lapas