Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Poveikio kelių saugumui vertinimas

30 Diena

Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai strateginė lyginamoji naujo kelio ar esamo kelių tinklo pakeitimo poveikio gretimo kelių tinklo saugumui analizė. Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina, kuri kelio projekto alternatyva yra patraukliausia. Poveikio kelių saugumui vertinimo tikslas – dar kelių planavimo stadijoje aptikti ir pašalinti esminius eismo saugos trūkumus.

Poveikio kelių saugumui vertinimą Lietuvoje reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakymas Nr. 3-280 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūra, patvirtinta VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“:

Poveikio kelių saugumui vertinimo procese, palygintu su ankstesniąja tvarka, atsirado šie esminiai pokyčiai:

Nustatyta konkreti, poveikio kelių saugumui vertinimą atliekanti institucija – vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 7 punkto nuostatomis, poveikio kelių saugumui vertinimą atlieka VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

Nustatyti konkretūs, privalomieji poveikio kelių saugumui vertinimo atvejai, kurie yra nurodyti  Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše, patvirtintame 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nustatytos poveikio kelių saugumui vertinimo kainos, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakyme Nr. 3-280 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo besikreipiančiam subjektui nustatyta pareiga sukaupti ir pateikti išsamią eismo srautų informaciją.

Nustatyti atvejai, kuomet reikia atlikti eismo srautų modeliavimą.

 

Norint gauti poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą, bendruoju atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros elektroninio pašto adresu info@tka.lt pateikti statytojo prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą, apmokėjimą už paslaugas patvirtinantį dokumentą ir kitus Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše nurodytus dokumentus.

Jeigu VšĮ Transporto kompetencijų agentūra prašo patikslinti pateiktus dokumentus, tai padaryti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Gautą poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą pateikti kelio valdytojui.

Poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą aptarti bendrame VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, statytojo ir kelio valdytojo posėdyje. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra posėdį organizuoja statytojui arba kelio valdytojui paprašius. Posėdyje yra privalomas kelio valdytojo dalyvavimas.

Tuomet kelio valdytojas pateikia reikalavimą statytojui vadovautis visa poveikio kelių saugumui vertinimo išvada arba ta vertinimo išvados dalimi, kuriai kelio valdytojas pritarė.

Užsakant poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą elektroninio pašto adresu info@tka.lt reikia pateikti šiuos dokumentus:

Laisvos formos prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą.

Apmokėjimą už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas patvirtinantį dokumentą (išskyrus atvejus, kai yra sudaryta poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugų sutartis).

Ne mažiau kaip dvi pavadintas, sunumeruotas ir pasirašytas kelio projekto alternatyvas (aiškinamuosius raštus ir brėžinius).

Eismo srautų duomenis.

Eismo srautų modelio darbinį failą (kai modeliavimą atlikti reikalinga).

Už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą galite sumokėti bankiniu pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais, mokėjimo paskirtyje nurodydami administracinės paslaugos kodą t. y. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakyme Nr. 3-280 nurodyto vertinimo atvejo numerį: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 ar 8.1.8.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b52f0c0868d11ed8df094f359a60216

Už vienkartines poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas mokama iš anksto.

Daugkartinėms poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugoms galite sudaryti paslaugų teikimo sutartį – šiuo atveju būtų mokama už jau suteiktas paslaugas. Dėl sutarties sudarymo prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. evaldas.morkunas@tka.lt.

Rekvizitai įmokoms:

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra

Registracijos adresas: I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas

Įmonės kodas: 305598608

PVM mokėtojo kodas: LT100013737411

Atsisk. sąsk. Nr.: LT757044090100659769

Bankas: AB „SEB“

Banko kodas: 70440

Sąskaitos-faktūros už visas per kalendorinį mėnesį suteiktas poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas išrašomos po paslaugos suteikimo, nuo 1 iki 10 kito mėnesio dienos ir pateikiamos elektroniniu paštu. Kilusius klausimus dėl sąskaitų-faktūrų prašome teikti el. pašto adresu fin@tka.lt.

 

Dėl papildomos informacijos poveikio kelių saugumui vertinimo klausimais prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. evaldas.morkunas@tka.lt.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros eismo saugos specialistai parengė informacinę atmintinę apie atvejus, kuomet reikalinga atlikti Poveikio kelių saugumui vertinimą. Atmintinėje rasite visus atvejus, apibūdintus vaizdine medžiaga.

Atmintinę galite rasti ČIA.