Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Reglamentuojantys dokumentai ir prašymų formos

18 Diena

Europos Komisijos reglamentai:

  1. Konsoliduotas 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos tekstas;
  2. 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos;
  3. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų.

EASA dokumentai:

  1. Jungtinis Europos komisijos reglamentų ir EASA taisyklių dėl UAS skrydžių rinkinys;

Susisiekimo ministro įsakymas:

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 3-447 dėl civilinių orlaivių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas:

  1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 2BE-408 dėl nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymai:

  1. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-306 dėl lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-308 dėl bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 2-134 dėl leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

VĮ Oro navigacija direktoriaus įsakymas:

  1. VĮ Oro navigacijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-90 dėl maksimaliai leistinų aukščių bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose nustatymo.