Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Reglamentuojantys dokumentai ir prašymų formos

26 Diena

Europos Komisijos reglamentai:

  1. 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos;
  2. 2020 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/639, kuriuo dėl tiesiogiai matomų ir tiesiogiai nematomų skrydžių standartinių scenarijų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947.
  3. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų.

EASA dokumentai:

  1. Jungtinis Eurpos komisijos reglamentų ir EASA taisyklių dėl UAS skrydžių rinkinys;

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymai:

  1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 2BE-408 dėl nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymai:

  1. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-306 dėl lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-307 dėl bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-308 dėl bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo.