Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Siekiantiems tapti Europos Sąjungos aviacijos saugumo tvirtintojais

29 Diena

Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80

Fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti aviacijos saugumo tikrintojo pažymėjimą
3.2. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 160
Paslaugos aprašymas. Asmuo, patvirtintas ES aviacijos saugumo tikrintoju gali atlikti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, numatytą ES aviacijos saugumo tikrinimą.