Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Skrydžių vadovams

26 Diena

Prašymo forma skrydžių vadovo, skrydžių vadovo mokinio licencijos gavimui, kvalifikacijos ir / ar kvalifikacijos patvirtinimo gavimui, patvirtinimo gavimui / atnaujinimui / pratęsimui:

Prašymo forma pildymui kompiuteriu

Prašymo forma spausdinimui

Prašymo pildymo instrukcija


 

Prašymas licencijos dublikato gavimui teikiamas laisva forma.

 

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. asmenys, siekiantys gauti skrydžių vadovo, skrydžių vadovo mokinio licenciją arba pratęsti lietuvių kalbos patvirtinimą, turės laikyti lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminą.

Egzaminą organizuos VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

Prašymų nagrinėjimo sąlygos ir terminai

Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 30 kalendorinių dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės informacijos / dokumentų gavimo dienos.

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu pateikiami ne visi reikiami dokumentai.


Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu

Skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti
ATCO.B.001
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Pradinio mokymo baigimo pažymėjimo originalas ir kopija (pagrindinis mokymas ir kvalifikacijos (-ų) mokymas (-ai);
4. Pagrindinio mokymo egzaminų ir vertinimų dokumentai;
5. kiekvienos kvalifikacijos mokymo egzaminų ir vertinimo dokumentai;
6. Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Skrydžių vadovo licencijai gauti
ATCO.B.005
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Skrydžių vadovo mokinio licencija;
4. Padalinio mokymo baigimo dokumentai;
5. Teorijos žinių ir supratimo vertinimo dokumentai;
6. Vertinimo dokumentai.
Papildomam padalinio patvirtinimui gauti;

Padalinio patvirtinimui atnaujinti

1. Skrydžių vadovo licencija;
2. Padalinio mokymo baigimo dokumentai;
3. Teorijos žinių ir supratimo vertinimo dokumentai;
4. Vertinimo dokumentai.
Padalinio patvirtinimui pratęsti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. Žinių atnaujinimo mokymo baigimo dokumentai;
3. Vertinimų dokumentai;
4. Kompetencijos įvertinimo dokumentai.
OJTI / STDI / vertintojo patvirtinimui gauti, atnaujinti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. OJTI / STDI / vertintojo mokymo baigimo ir vertinimo dokumentai;
3. Dokumentai, įrodantys, kad licencija suteiktomis teisėmis naudojosi ne mažiau kaip 2 metus.
OJTI / STDI / vertintojo patvirtinimui pratęsti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. OJTI / STDI / vertintojo žinių atnaujinimo mokymo baigimo ir vertinimo dokumentai.
Kalbos patvirtinimui gauti, atnaujinti, pratęsti 1. Skrydžių vadovo arba skrydžių vadovo mokinio licencija;
2. Lietuvių ir / arba anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Kitos EASA šalies narės išduotos licencijos keitimui į LR išduotą licenciją  1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Skrydžių vadovo arba skrydžio vadovo mokinio licencija;
4. Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Licencijos dublikato gavimui 1. Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti paaiškintos licencijos dingimo aplinkybės;
2. Licencijos dingimą patvirtinantys dokumentai.

 Paslauga teikiama tik gavus įrodymą apie atliktą mokėjimą.


Atvykstant atsiimti licencijos su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

 


Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas  Dydis, eurais
5.1.1. Skrydžių vadovo mokinio licencijos išdavimas 60
5.1.2. Skrydžių vadovo licencijos išdavimas, joje esančių įrašų galiojimo atnaujinimas 131
5.1.3. Skrydžių vadovo padalinio patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas / pratęsimas 131
5.1.4. Skrydžių vadovo papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas 131
5.1.5. Skrydžių vadovo OJTI, SDTI, vertintojo, kalbos mokėjimo patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas / pratęsimas 131
5.1.6. Skrydžių vadovo licencijos pakeitimas dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.) 14
5.1.7. Skrydžių vadovo licencijos dublikato išdavimas 32
5.1.8. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimas 59

 


Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelis padalinio patvirtinimus / kvalifikacijas / kvalifikacijos patvirtinimus / kitus patvirtinimus imamas bendras 131 Eur įkainis.


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 302824137
PVM kodas LT100007021710
AB Swedbank, banko kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita LT377300010157174019


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.

Forma sąskaitai faktūrai

Dažniausiai užduodami klausimai (FAQ EASA – ATCO Licensing)