Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Skrydžių vadovams

20 Diena

Dėl Lietuvoje susiklosčiusios situacijos ir dėl COVID-19 grėsmės įvesto karantino Transporto komptencijų agentūra (TKA) pratęsia skrydžių vadovų Padalinių patvirtinimų, OJTI patvirtinimų, Assessor patvirtinimų ir medicinos pažymėjimų galiojimus papildomam 4 mėnesių terminui, bet ne ilgesniam nei iki 2020 m. liepos 31 d.

TKA direktorės įsakymas dėl išimties paskelbimo įsigaliojo 2020 m. kovo 26 d.

Išimties sąlygos skrydžų vadovams.

 

Europos sąjungos

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1139

2. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/340.


Nacionalinė teisė

1. Aviacijos įstatymas

2. Licencijų išdavimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašas

3. Įsakymas dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo

4. Skrydžių vadovų licencijavimo procedūra PR-ANS-03

5. Skrydžių vadovų lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo procedūra PR-ANS-05

Prašymo forma skrydžių vadovo, skrydžių vadovo mokinio licencijos gavimui, kvalifikacijos ir / ar kvalifikacijos patvirtinimo gavimui, patvirtinimo gavimui / atnaujinimui / pratęsimui:

Prašymo forma (pildymui kompiuteriu)

Prašymo forma (spausdinimui)


Prašymas licencijos dublikato gavimui teikiamas laisva forma.

Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo vertinimą vykdo VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.


Registracija

  • Elektroniniu paštu ans@tka.lt; arba
  • Telefonu (8 5) 273 9051, arba
  • Atvykus į TKA (Rodūnios kelias 2, Vilnius).

Registruojantis reikia nurodyti vardą ir pavardę. Paskirtas vertinimo laikas bus praneštas nurodytais kontaktais.


Atvykimas į egzaminą

Užsiregistravęs asmuo nurodytu laiku turi atvykti į egzamino laikymo vietą. Su savimi būtina turėti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Pavėlavęs atvykti nurodytu laiku, asmuo gali būti nepriimtas laikyti egzamino.


Pažymėjimo išdavimas

Pažymėjimas išduodamas arba informacija apie atsisakymą išduoti pažymėjimą pateikiama ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo egzamino laikymo dienos.


Skundų teikimas

Skundas dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzamino laikymo gali būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pažymėjimo arba informacijos apie atsisakymo išduoti pažymėjimą gavimo dienos šiais būdais:


Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos mokėjio lygio nustatymą galite rasti čia: Informacija asmenims, laikantiems lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminą.

Prašymų nagrinėjimo sąlygos ir terminai

Administravimo procesas trunka 13 darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo teisingai užpildyto prašymo ir tinkamų dokumentų gavimo dienos. Terminas gali būti ilgesnis, jei prašymo forma buvo užpildyta neteisingai ir (arba) nepateikti arba pateikti neteisingi dokumentai.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra pasilieka teisę netinkamai pateiktą prašymą grąžinti teikėjui, kurį teikėjas turės pateikti iš naujo.


Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu:

Skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti
ATCO.B.001
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Pradinio mokymo baigimo pažymėjimo originalas ir kopija (pagrindinis mokymas ir kvalifikacijos (-ų) mokymas (-ai);
4. Pagrindinio mokymo egzaminų ir vertinimų dokumentai;
5. kiekvienos kvalifikacijos mokymo egzaminų ir vertinimo dokumentai;
6. Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Skrydžių vadovo licencijai gauti
ATCO.B.005
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Skrydžių vadovo mokinio licencija;
4. Padalinio mokymo baigimo dokumentai;
5. Teorijos žinių ir supratimo vertinimo dokumentai;
6. Vertinimo dokumentai.
Papildomam padalinio patvirtinimui gauti;

Padalinio patvirtinimui atnaujinti

1. Skrydžių vadovo licencija;
2. Padalinio mokymo baigimo dokumentai;
3. Teorijos žinių ir supratimo vertinimo dokumentai;
4. Vertinimo dokumentai.
Padalinio patvirtinimui pratęsti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. Žinių atnaujinimo mokymo baigimo dokumentai;
3. Vertinimų dokumentai;
4. Kompetencijos įvertinimo dokumentai.
OJTI / STDI / vertintojo patvirtinimui gauti, atnaujinti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. OJTI / STDI / vertintojo mokymo baigimo ir vertinimo dokumentai;
3. Dokumentai, įrodantys, kad licencija suteiktomis teisėmis naudojosi ne mažiau kaip 2 metus.
OJTI / STDI / vertintojo patvirtinimui pratęsti 1. Skrydžių vadovo licencija;
2. OJTI / STDI / vertintojo žinių atnaujinimo mokymo baigimo ir vertinimo dokumentai.
Kalbos patvirtinimui gauti, atnaujinti, pratęsti 1. Skrydžių vadovo arba skrydžių vadovo mokinio licencija;
2. Lietuvių ir / arba anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Kitos EASA šalies narės išduotos licencijos keitimui į LR išduotą licenciją  1. Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
2. Medicinos pažymėjimo originalas ir kopija;
3. Skrydžių vadovo arba skrydžio vadovo mokinio licencija;
4. Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo dokumentų originalai ir kopijos.
Licencijos dublikato gavimui 1. Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti paaiškintos licencijos dingimo aplinkybės;
2. Licencijos dingimą patvirtinantys dokumentai.

 


Paslauga teikiama tik gavus įrodymą apie atliktą mokėjimą.


Atvykstant atsiimti licencijos su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

 

Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas  Dydis, eurais
5.1.1. Skrydžių vadovo mokinio licencijos išdavimas 60
5.1.2. Skrydžių vadovo licencijos išdavimas, joje esančių įrašų galiojimo atnaujinimas 131
5.1.3. Skrydžių vadovo padalinio patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas / pratęsimas 131
5.1.4. Skrydžių vadovo papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas 131
5.1.5. Skrydžių vadovo OJTI, SDTI, vertintojo, kalbos mokėjimo patvirtinimo suteikimas / atnaujinimas / pratęsimas 131
5.1.6. Skrydžių vadovo licencijos pakeitimas dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.) 14
5.1.7. Skrydžių vadovo licencijos dublikato išdavimas 32
5.1.8. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimas 59

 


Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelis padalinio patvirtinimus / kvalifikacijas / kvalifikacijos patvirtinimus / kitus patvirtinimus imamas bendras 131 Eur įkainis.


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
AB SEB, banko kodas 70440
Atsiskaitomoji sąskaita LT757044090100659769


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.

Forma sąskaitai faktūrai

Dažniausiai užduodami klausimai (FAQ EASA – ATCO Licensing)