Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Techninės priežiūros organizacijoms

29 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra yra paskirtoji kompetentinga institucija, atliekanti orlaivių ir jų komponentų techninės priežiūros organizacijų sertifikavimą ir priežiūrą. Techninės priežiūros organizacijos gali būti sertifikuojamos pagal:

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) F poskyrį;
  2. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ II priedą (145 dalis)
  3. Civilinės Aviacijos Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintus Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimus.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti pagal 1 arba 2 punkte nurodytus standartus organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Europos Sąjungos valstybių narių arba EASA valstybių narių civilinių orlaivių registre.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti 3  punkte nurodytą standartą organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“
  2. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
  3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-615 „Dėl pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo
  4. CAA direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo
  5. CAA direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo
  6. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4.1.27. A kategorijos mokymo tvirtinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtintai organizacijai
2 738
4.1.28. A kategorijos mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo
(M dalies) F poskyrio dalį, metinę priežiūrą
602
4.1.29. techninės priežiūros organizacijos pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalies reikalavimus pirminį sertifikavimą dėl stažuotės darbo vietoje mokymo
1 862
4.1.30. stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo
(M dalies) F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą (už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę)
602
4.1.31. stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo
(M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę
1 862
4.1.37. bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą 219
4.1.38. bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 438
4.21. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą arba gamybos organizacijos patvirtinimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą:
4.21.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 1 148
4.21.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 2 072
4.21.3. kai įmonėje dirba 51 ir  daugiau asmenų 3 966
4.22. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos  apimtis:
4.22.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 567
4.22.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 1 023
4.22.3. kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų 2 014
4.23. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu 133
4.24. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas 266
4.25. už techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos metinę priežiūrą:
4.25.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 890 (už kiekvienos organizacijos)
4.25.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 1 383

(už kiekvienos organizacijos)

4.25.3. kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų 1 862

(už kiekvienos organizacijos)

4.26. už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 146
4.27. už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 5 darbo dienas 292
4.28. už techninės priežiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą 825
4.29. už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. vadovo skyrių:
4.29.1. 0–50 p. 252
4.29.2. 51–100 p. 315
4.29.3. 101–200 p. 630
4.29.4. 201–500 p. 1 008
4.29.5. daugiau nei 500 p. 1 260
4.30. už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo):
4.30.1. 0–10 p. 60
4.30.2. 0–10 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 120
4.30.3. 11–25 p. 120
4.30.4. 11–25 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 240
4.30.5. 26–50 p. 181
4.30.6. 26–50 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 362
4.30.7. 51–100 p. 241
4.30.8. 51–100 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 482
4.30.9. 101–200 p. 301
4.30.10. 101–200 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 602
4.30.11. 201–500 p. 422
4.30.12. 201–500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 844
4.30.13. daugiau nei 500 p. 602
4.30.14. daugiau nei 500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 204
7.4. už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) 37
7.5. už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) skubos tvarka per 5 darbo dienas 74

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.