Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Techninės priežiūros organizacijoms

20 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra yra paskirtoji kompetentinga institucija, kuri atlieka orlaivių ir jų komponentų techninės priežiūros organizacijų sertifikavimą ir priežiūrą. Techninės priežiūros organizacijos gali būti sertifikuojamos pagal:

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) F poskyrį;
  2. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ II priedą (145 dalis)
  3. Civilinės Aviacijos Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintus Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimus.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti pagal 1 arba 2 punkte nurodytus standartus organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Europos Sąjungos valstybių narių arba EASA valstybių narių civilinių orlaivių registre.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti 3  punkte nurodytą standartą organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“
  2. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
  3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-615 „Dėl pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo
  4. CAA direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo
  5. CAA direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo
  6. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“