Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tinkamumo skraidyti vadybos organizacijoms

30 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra yra paskirtoji kompetentinga institucija, atliekanti orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų sertifikavimą ir priežiūrą. Šio tipo organizacijos sertifikuojamos pagal:

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) G poskyrį;
  2. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ Va priedą (T dalį)

Patvirtinimo pažymėjimas organizacijoms suteikia teisę atlikti tinkamumo skraidyti vadybos užduotis, ir jei taikoma atlikti orlaivių tinkamumo skraidyti patikras bei teikti rekomendaciją orlaivio registro valstybės Nacionalinei aviacijos institucijai dėl tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimo ir išduoti tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą

Organizacija, siekianti įgyti oro vežėjo pažymėjimą taip pat privalo būti patvirtinta vykdyti tinkamumo skraidyti vadybos užduotis.

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“
  2. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
  3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 4R-31 „Dėl tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
  4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4R-191 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
  5. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“
  6. Civilinės aviacijos administracijos 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4R-210 „Dėl orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4.1.37. bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą 219
4.1.38. bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 438
4.11. už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:
4.11.1. kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio 111
4.11.2. kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 222
4.11.3. sudėtingo varikliu varomo orlaivio 287
4.11.4. sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 3 darbo dienas 574
4.12. už orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą:
4.12.1. kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio 55
4.12.2. kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 110
4.12.3. sudėtingo varikliu varomo orlaivio 198
4.12.4. sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 396
4.13. už leidimo nukrypti nuo orlaivio techninės priežiūros programoje nurodytų techninės priežiūros užduočių vykdymo terminų (kai yra pateiktas orlaivio / komponento gamintojo pritarimas) suteikimą 676
4.26. už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 146
4.27. už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 5 darbo dienas 292
4.31. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą:
4.31.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 1 151
4.31.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 4 034
4.32. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis:
4.32.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 573
4.32.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 2 016
4.33. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu 133
4.34. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas 266
4.35. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos, nenaudojančios subrangovo, metinę priežiūrą:
4.35.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 590
4.35.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 1 027
4.36. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos, naudojančios subrangovą, metinę priežiūrą:
4.36.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 900
4.36.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 1 419
4.38. už orlaivio gedimo nustatymo šalinimo laiko intervalo galiojimo pratęsimą 584
7.4. už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) 37
7.5. už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) skubos tvarka per 5 darbo dienas 74

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.