Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tinkamumo skraidyti vadybos organizacijoms

26 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra yra paskirtoji kompetentinga institucija ir atlieka orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų sertifikavimą ir priežiūrą. Šio tipo organizacijos sertifikuojamos pagal:

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) G poskyrį;
  2. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ Va priedą (T dalį)

Patvirtinimo pažymėjimas organizacijoms suteikia teisę atlikti tinkamumo skraidyti vadybos užduotis, ir jei taikoma atlikti orlaivių tinkamumo skraidyti patikras bei teikti rekomendaciją orlaivio registro valstybės Nacionalinei aviacijos institucijai dėl tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimo ir išduoti tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą

Organizacija, siekianti įgyti oro vežėjo pažymėjimą taip pat privalo būti patvirtinta vykdyti tinkamumo skraidyti vadybos užduotis.

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“
  2. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
  3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 4R-31 „Dėl tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
  4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4R-191 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
  5. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“
  6. Civilinės aviacijos administracijos 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4R-210 „Dėl orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo