Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pranešk apie įvykį

11 Diena

FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE CIVILINĖS AVIACIJOS ĮVYKĮ FORMĄ

VISA ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI. ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS IR ADRESAI NIEKUR NEREGISTRUOJAMI IR NAUDOJAMI TIK AVARIJŲ IR INCIDENTŲ PREVENCIJAI, O NE KALTEI AR ATSAKOMYBEI NUSTATYTI

Prašom nurodyti pranešimo tipą:

ĮVYKIO KLASIFIKACIJA (pildoma tik teikiant privalomąjį pranešimą) Prašom pažymėti įvykio klasifikaciją ir nurodyti konkretų klasifikacinio sąrašo punktą pagal 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinį sąrašą 

INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ