Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pranešk apie įvykį

23 Diena

Transporto kompetencijų agentūra kviečia aviacijos specialistus pranešti apie pastebėtus saugos įvykius:

  • jūsų ir kitų pranešime paminėtų asmenų tapatybė bus apsaugota;
  • pranešimo turinys nebus atskleistas, nebent tai būtų būtina siekiant užtikrinti saugą;
  • pranešimas nebus naudojamas apkaltinti jus ar kitus jame paminėtus asmenis nei jūsų organizacijos viduje, nei išorėje.

Jei manote, kad jums nėra užtikrinamos pranešėjo teisės, praneškite apie tai occurrence@tka.lt

 VISA ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI. ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS IR ADRESAI NIEKUR NEREGISTRUOJAMI IR NAUDOJAMI TIK AVARIJŲ IR INCIDENTŲ PREVENCIJAI, O NE KALTEI AR ATSAKOMYBEI NUSTATYTI

PRANEŠIMAS

INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ

Šioje dalyje nurodyti duomenys nebus registruojami, o naudojami tik prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.
Jeigu turite galimybę, pridėkite su įvykiu susijusią medžiagą – pvz., nuotraukas, filmuotą medžiagą ar kt.

Apie kibernetinį incidentą galite pranešti elektroniniu paštu occurrence@tka.lt  užpildę žemiau esančią formą.

Kibernetinio incidento pranešimo forma pildymui

Skirtingų aviacijos sričių specialistams reikia pranešti apie skirtingo pobūdžio saugos įvykius. Transporto kompetencijų agentūra parengė informacines atmintines:

Atmintinės yra informacinio pobūdžio ir nekeičia galiojančių teisinių reikalavimų, išdėstytų Reglamente (ES) Nr. 376/2014.