Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pranešk apie įvykį

Transporto kompetencijų agentūra kviečia pranešti apie aviacijos įvykius, sukėlusius arba galėjusius sukelti pavojų orlaiviui, jame esantiems asmenims arbą kitų žmonių gyvybei ar sveikatai:

 • Aviacijos specialistus;
 • Bendrosios aviacijos (BA) orlaivių naudotojus ar BA bendruomenės narius;
 • Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) naudotojus, nuotolinius pilotus ar kitus asmenis, norinčius pranešti apie įvykius susijusius su bepiločių orlaivių naudojimu;
 • Kitus asmenis, turinčius svarbios saugos informacijos.

Pranešimų apie pie civilinės aviacijos įvykius tvarką nustato 2020 m. rugsėjo 24 d. TKA direktoriaus įsakymas Nr. 2-238

Pateikti pranešimus galima šiais būdais:

Pranešimuose pateiktai informacijai galioja Reglamento  (ES) Nr. 376/2014 nustatyti apsaugos reikalavimai (*)

 • jūsų ir kitų pranešime paminėtų asmenų tapatybė bus apsaugota;
 • pranešimo turinys nebus atskleistas, nebent tai būtų būtina siekiant užtikrinti saugą;
 • pranešimas nebus naudojamas apkaltinti jus ar kitus jame paminėtus asmenis nei jūsų organizacijos viduje, nei išorėje.

(*) numatyta apsauga netaikoma Reglamento (ES) Nr. 376/2014 nurodytais atvejais:

 • tyčinio nusižengimo atvejais;
 • tais atvejais, kai yra aiškus, sunkus ir rimtas akivaizdžios rizikos nepaisymas ir ypač sunkus profesinės pareigos imtis tokių atsargumo priemonių, kurių akivaizdžiai reikia tomis aplinkybėmis, nevykdymas, dėl ko padaroma iš anksto numatytina žala asmeniui arba turtui arba smarkiai sumažėja aviacijos saugos lygis.

Jei manote, kad jums nėra užtikrinamos pranešėjo teisės, praneškite apie tai [email protected]

 

Apie kibernetinį incidentą galite pranešti elektroniniu paštu [email protected]  prie savo laiško prisegdami parsisiųstą ir užpildytą formą Kibernetinio incidento pranešimo forma pildymui

Skirtingų aviacijos sričių specialistams reikia pranešti apie skirtingo pobūdžio saugos įvykius. Transporto kompetencijų agentūra parengė informacines atmintines:

Atmintinės yra informacinio pobūdžio ir nekeičia galiojančių teisinių reikalavimų, išdėstytų Reglamente (ES) Nr. 376/2014.

 • Bepiločių orlaivių naudotojų ir Nuotolinių pilotų praneštini įvykiai

Nuotolinis pilotas ir (arba) UAS naudotojas privalo pateikti pranešimą apie įvykį, jei dėl bepiločio orlaivio (BO) skrydžio įvyko kuris nors iš šių įvykių:

  • Žmonės patyrė mirtinų ar sunkių sužalojimų;
  • Įvykiai susiję su pilotuojamais orlaiviais (pvz. pavojingi suartėjimai tarp BO ir pilotuojamo orlaivio ir kt.).

Kito pobūdžio pranešimai apie BO naudojimą, taip pat yra laukiami (pvz. dingęs ryšys skrydžio metu ir BO yra prarastas, skrydžio metu BO susidūrė su kliūtimi, BO tapo nevaldomas ir sudužo ar  galbūt radote svetimą BO savo kieme ir kt.)