Attention! The content may be translated automatically, Transport Competence Agency is not responsible for the accuracy of the translation.
Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Survey

KONSULTACIJOS KOKYBĖS ANKETA

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie aptarnavimo kokybę, todėl prašome užpildyti šią anketą. Ši anketa anoniminė, nei vardo, nei pavardės nurodyti nereikia.
1. Ar suteikta konsultacija Jūsų paklausime pateiktu klausimu (-ais) buvo išsami?
2. Ar konsultacijoje pateikta informacija Jums buvo naudinga?
3. Ar suteikta konsultacija padėjo suprasti teisės aktų keliamus reikalavimus?
4. Įvertinkite suteiktos konsultacijos kokybę 3 balų sistemoje
(1 – žemiausias; 3 – aukščiausias)
5. Jūsų pastabos, pasiūlymai (iki 300 simbolių):