Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento priedo 1.2.7.2 punktas nurodo, kad išskirtiniais atvejais asmenims gali būti netaikomas reikalavimas turėti  nuolatinį oro uosto leidimą ir į oro uosto riboto patekimo zoną patekti su laikinais oro uosto leidimais, užtikrinant, kad šie asmenys būtų visą laiką lydimi nuolatinį oro uosto leidimą turinčio asmens „1.2.7.2 išskirtiniais atvejais asmeniui gali būti netaikomi 1.2.5.1 punkto reikalavimai ir prievolė atlikti asmens reputacijos patikrinimą, jei būdamas riboto patekimo zonose toks asmuo yra lydimas visą laiką. Asmeniui gali būti netaikomas reikalavimas būti lydimam, jei tas asmuo turi įgaliojimo dokumentą ir galiojantį oro uosto pažymėjimą“. Pažymėtina, kad siekiant išsiaiškinti komisijos įgyvendinimo reglamento nuostatas, Agentūra kreipėsi į Europos Komisiją (toliau – Komisija) ir Komisijos nuomone „išskirtinis atvejis“ – tai neplanuotas, skubus atvejis (pvz. santechnikui skubiai reikia sutvarkyti nuotėkį, mechanikui skubiai sutaisyti lėktuvo variklį  ir kt.), kuris negali  būti sistemiškai taikomas naujai įdarbinamiems darbuotojams išduodant jiems laikinus oro uosto leidimus, iki tol, kol bus atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas ir šie asmenys gaus nuolatinius oro uosto leidimus.

Pateikiame išskirtinų atvejų pavyzdžius, kurių pagrindu asmenims ir toliau bus galima išduoti laikinus oro uosto leidimus:

 • neplanuotų/skubių infrastruktūros bei transporto gedimų šalinimai,
 • neplanuotų/skubių orlaivių gedimo šalinimai (pvz. reagavimas į AOG),
 • verslo partnerių vizitai,
 • ekskursijos,
 • LR ir užsienio piliečių ekstradicijos/deportacijos,
 • valstybinių delegacijų pasitikimai ir išlydėjimai,
 • užsienio valstybių delegacijų ir orlaivių apsauga atvykimo, stovėjimo ir išvykimo metu,
 • valstybinių ir verslo įstaigų auditorių vizitai,
 • valstybiniai renginiai, susiję su oro uosto veikla,
 • maisto stotelių remontas ir papildymas,
 • atliekų išvežimas,
 • patalpų priežiūros darbai,
 • darbuotojo supažindinimas su darbo vieta, sutarties pasirašymas/nutraukimas,
 • rangovų/subrangovų vizitai,
 • kompanijų atstovų vizitai,
 • prekių pristatymas,
 • kitos, nenurodytos priežastys, kurios turės būti suderintos su oro uostais.

Atkreipiame dėmesį, kad Agentūra surinkusi geriausią kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių praktiką pateikė siūlymus Lietuvoje veikiantiems oro uostams išduoti laikiną oro uosto leidimą iki 7 kalendorinių dienų, su galimybe prasitęsti dar du kartus ne ilgesniam nei 21 dienos (bendroje sumoje) laikotarpiui per einamus metus. Agentūros turima informacija, oro uostai šiuo metu rengia tvarkos pakeitimus, kurių įsigaliojimas planuojamas nuo š. m. spalio 1 d. Pažymime, kad laikini oro uosto leidimai, išduoti iki š. m. spalio 1 d., liks galioti iki jų galiojimo termino pabaigos.