Attention! The content may be translated automatically, Transport Competence Agency is not responsible for the accuracy of the translation.
Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

NOTIFICATION ABOUT SAFETY THE EVENT FORM

VISA ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI. ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS IR ADRESAI NIEKUR NEREGISTRUOJAMI IR NAUDOJAMI TIK AVARIJŲ IR INCIDENTŲ PREVENCIJAI, O NE KALTEI AR ATSAKOMYBEI NUSTATYTI

PRANEŠIMAS

INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ

Šioje dalyje nurodyti duomenys nebus registruojami, o naudojami tik prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.
Jeigu turite galimybę, pridėkite su įvykiu susijusią medžiagą – pvz., nuotraukas, filmuotą medžiagą ar kt.