Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Reguliuojami orlaivio atsargų tiekėjai

 1. UAB „Airo Catering Services Lietuva“ (įmonės kodas 134943279).
  Adresas: Rodūnios kelias 2, LT-02189, Vilnius, Lietuva.
  El. paštas: [email protected], tel. +370 5 2306242.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Rodūnios kelias 2, LT-02189 Vilnius, Lietuva.
  Aviacijos saugumo vadovas: Darius Aldakauskas, el. paštas: [email protected].
  Reguliuojamo subjekto identifikacijos numeris LT/RS/00001-01. Statusas galioja iki 2026-02-15. Galiojimo statusas: GALIOJA.
 2. UAB „Handelshus“ (įmonės kodas 221412030).
  Adresas: Naugarduko g. 102, LT-03160 Vilnius, Lietuva.
  El. paštas: [email protected], tel. +370 5 272 72 28.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Rodūnios kelias 8A, LT-02189, Vilnius, Lietuva. Reguliuojamo subjekto identifikacijos numeris LT/RS/00002-01. Statusas galioja iki 2026-03-30. Galiojimo statusas: GALIOJA.
 3. UAB „Baltic Ground Services“ (įmonės kodas 300136658).
  Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuva.
  El. paštas: [email protected], tel. +370 5 252 55 92.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Rodūnios kelias 6, LT-02189 Vilnius, Lietuva.
  Aviacijos saugumo vadovas: Monika Kliokienė, el. paštas: [email protected]. Reguliuojamo subjekto identifikacijos numeris LT/RS/00003-01. Statusas galioja iki 2026-03-02. Galiojimo statusas: GALIOJA.
 4. UAB „Global Travel Supply“ (įmonės kodas 302333654).
  Adresas: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno rajonas, Lietuva.
  El. paštas: [email protected], tel. +370 37 399382.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno rajonas, Lietuva.
  Aviacijos saugumo vadovas: Dainius Reivytis, el. paštas: [email protected].
  Reguliuojamo subjekto identifikacijos numeris LT/RS/00004-01. Statusas galioja iki 2026-03-30. Galiojimo statusas: GALIOJA.
 5. UAB „Sky Clean“ (įmonės kodas 304840987).
  Adresas: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno rajonas, Lietuva.
  Tel. +370 623 77522.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno rajonas, Lietuva.
  Aviacijos saugumo vadovas: Dainius Reivytis, el. paštas: [email protected].
  Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas suteiktas 2020-11-11. Statusas galioja iki 2025-11-11.
  Galiojimo statusas: GALIOJA.
 6. UAB „Litcargus“ (įmonės kodas 110530770).
  Adresas Nr. 1: Rodūnios kelias 2, LT-02189 Vilnius, Lietuva.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Rodūnios kelias 2, LT-02189 Vilnius, Lietuva.
  Aviacijos saugumo vadovas: Dovilė Lotužienė, el. paštas: [email protected], tel. +370 5 2329290.
  Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas suteiktas 2023-06-28. Statusas galioja iki 2028-06-28. Galiojimo statusas: GALIOJA.
  Adresas Nr. 2: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlavos mst., Kauno raj.
  Orlaivio atsargos rengiamos ir saugomos adresu: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlavos mst., Kauno raj.
  Aviacijos saugumo vadovas: Dovilė Lotužienė, el. paštas: [email protected], tel. +370 5 2329290.
  Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusas suteiktas 2023-06-30. Statusas galioja iki 2028-06-30. Galiojimo statusas: GALIOJA.

Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo tvarką nustatantis teisės aktas: Dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 2BE-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI:

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
 2. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
 3. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAI:

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
 2. Dėl draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3-587

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 2BE-210
 2. Dėl oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 2BE-112
 3. Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 2BE-119

VšĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 2-60
 2. Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 2-227

EUROPOS SĄJUNGOS:

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas(EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 
 2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai
 3. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės
 4. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Mokėjimo dydis, eurais
3.5.1. už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimą 1096
3.5.2. už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo metinę priežiūrą 1285 (už kiekvieno tiekėjo)
3.9. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 189
3.10. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 378

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu [email protected] ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.