Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo darbuotojų egzaminai

2020 m. gruodžio 31 d. buvo pakeistas aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašas. Su jo pokyčiais galima susipažinti čia >>

Aviacijos saugumo darbuotojai laiką teorijos ir praktikos egzaminams nuo šiol gali rezervuoti naudodamiesi  TKA registracijos į egzaminus sistema.

Atestacijai reikalingi egzaminai:

KELEIVIUS, ASMENIS, RANKINĮ BAGAŽĄ IR NEŠAMUS DAIKTUS TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus rankomis ir ETD tikrinantiems
2. Rankinį ir krovinių skyriaus bagažą su rentgeno įranga tikrinantiems asmenims*
Simfox egzaminai :
3. Simfox (Rankinis bagažas)*
Praktikos egzaminai :
4. Keleivių ir kitų nei keleiviai asmenų tikrinimas rankomis
5. Rankinio bagažo ir kitų nei keleiviai asmenų nešulių tikrinimas rankomis
6. Rentgeno įrangos taikymas**

 

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽĄ TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Krovinių skyriuje vežamą bagažą rankomis tikrinantiems asmenims
2. Rankinį ir krovinių skyriaus bagažą su rentgeno įranga tikrinantiems asmenims*
Simfox egzaminai :
3. Simfox (Registruotas bagažas)*
Praktikos egzaminai :
4. Krovinių skyriuje vežamo bagažo tikrinimas rankomis
5. Rentgeno įrangos taikymas**

 

KROVINIUS IR PAŠTĄ TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Krovinių arba pašto rankomis tikrinimo egzaminas
2. Darbo su rentgeno įranga egzaminas (atsargos ir kroviniai)*
Simfox egzaminai :
3. Simfox (Kroviniai ir paštas)*
Praktikos egzaminai :
4. Krovinių ir pašto tikrinimas rankomis
5. Rentgeno įrangos taikymas**

 

ORO UOSTO ATSARGAS TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims
2. Darbo su rentgeno įranga egzaminas (atsargos ir kroviniai)*
Simfox egzaminai :
3. Simfox (Atsargos)*
Praktikos egzaminai :
4. Oro uosto atsargų tikrinimas rankomis
5. Rentgeno įrangos taikymas**

 

ORLAIVIO ATSARGAS TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Orlaivio atsargas tikrinantiems asmenims
2. Darbo su rentgeno įranga egzaminas (atsargos ir kroviniai)*
Simfox egzaminai :
3. Simfox (Atsargos)*
Praktikos egzaminai :
4. Orlaivio atsargų tikrinimas rankomis
5. Rentgeno įrangos taikymas**

 

TRANSPORTO PRIEMONES TIKRINANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS
Teorijos egzaminai :
1. Transporto priemones tikrinantiems asmenims
Praktikos egzaminai :
2. Transporto priemonės tikrinimas

 

* Teorinius ir simfox egzaminus laiko asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas naudojasi rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemų įranga.

**Atestuojantis kelioms kategorijoms rentgeno įrangos praktinis egzaminas laikomas tik vieną kartą.