Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Civilinių orlaivių registravimas

Žemiau esanti informacija yra bendrinė ir skirta konsultaciniais tikslais. Išsami informacija yra skelbiama galiojančiuose teisės aktuose.

 1. Civilinių orlaivių registravimo taisyklėse nustatytos formos paraiška;
 2. Nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą);
 3. Orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 4. Orlaivio išregistravimo / neregistravimo pažymėjimas;
 5. Savininko ir naudotojo įmonės pažymėjimo / asmens dokumento kopija;
 6. Orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.);
 7. Dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 8. Įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį;
 9.  Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis pažymėtas nacionaliniu ir registracijos ženklais;
 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis turi Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklėse nurodytą “orlaivio atpažinimo lentelę”;
 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už TKA teikiamas paslaugas.