Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pagrindinių eismo saugumo rodiklių surinkimo projektas

  • Eismo saugumo rodiklių rinkimas yra neatskiriama eismo saugumo užtikrinimo proceso dalis. Kai kurios ES šalys narės jau renka nacionalinius rodiklius, kad galėtų įvertinti eismo saugumo iniciatyvų pažangą ir veiksmingumą. Tokie rodikliai padeda suprasti problemas, turinčias įtakos eismo saugumo situacijai. Jie taip pat padeda formuoti eismo saugumo politiką nacionaliniu ir Europos lygmeniu. „Baseline“ projekto tikslas yra nustatyti ES valstybių narių pagrindinių eismo saugumo rodiklių vertes. Kiekviena dalyvaujanti šalis pateiks nuo vieno iki aštuonių nacionalinių rodiklių reikšmių, kurios atitiks minimalius metodinius Europos Komisijos reikalavimus ir galės būti palygintos atskirose šalyse. Šis projektas taip pat prisidės prie profesinių pajėgumų stiprinimo visoje ES, o ypač tose valstybėse narėse, kurios iki šiol šių rodiklių nerinko ir neskaičiavo.
  • Plačiau apie projektą  https://baseline.vias.be/en/about-the-project

 

Pagrindinių eismo saugumo rodiklių surinkimo projekte Transporto kompetencijų agentūra (TKA), kaip ir kitos dalyvaujančių ES šalių institucijos, vykdys eismo saugos tyrimus ir apskaičiuos eismo saugumo rodiklių vertes pagal nustatytas metodikas: greičio viršijimo; saugos diržų ir vaikiškų kėdučių naudojimo; vairuotojo dėmesio trikdymo (telefonų naudojimo); automobilių saugos; kelių saugos; greitosios medicinos pagalbos suteikimo. Visi projekto metu apskaičiuoti rodikliai bus naudojami ir bendrame Europos Sąjungos šalių kontekste.

 

Eismo saugumo rodiklis Eismo saugumo rodiklio aprašymas
Greitis Transporto priemonių, važiuojančių leistinu greičiu, procentinė dalis
Saugos diržai Transporto priemonių keleivių, teisingai naudojančių saugos diržus ar vaikų apsaugos sistemas, procentinė dalis
Vairuotojo išsiblaškymas Vairuotojų, nenaudojančių delninio mobiliojo prietaiso, procentinė dalis
Automobilio sauga Naujų keleivinių automobilių, kurių „EuroNCAP“ saugos reitingas yra lygus arba viršija iš anksto nustatytą ribą, procentinė dalis
Kelių sauga Atstumo, nuvažiuoto keliais, kurių saugos lygis viršija sutartą ribą, procentinė dalis
Greitoji medicinos pagalba Laikas nuo greitosios medicinos pagalbos iškvietimo iki jos atvykimo į eismo įvykio vietą

 

  • Projekte dalyvauja 19 ES šalių narių: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Suomija, Vokietija, Graikija, Airija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija ir Švedija.

 

 

 

  • TKA ir Centrinė projektų valdymo agentūra, 2021 m. kovo 18 d.  pasirašė Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis finansuojamo transporto sektoriaus projekto „Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas  (collection of Key Performance Indicators for road safety)“ Nr. MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 (KPI projektas) įgyvendinimo nacionalinės dalies sutartį. 
  • Svarbu paminėti, kad EITP yra svarbiausias Europos Sąjungos finansinės paramos teikimo transeuropiniams tinklams instrumentas, sukurtas siekiant remti transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros sektorių bendro intereso projektus ir išnaudoti galimą tų sektorių sinergiją.