Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tarptautiniai projektai

2021-2022 metais vykęs tarptautinis BASELINE projektas „Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas“ (EU project BASELINE Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety) (toliau – BASELINE projektas) baigėsi ir 2023 metų kovo mėnesį paskelbti oficialūs šio projekto rezultatai.  

  • Projekto trukmė: 2020/07– 2022/10. 
  • Projekto tikslas – nustatyti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių pagrindinių eismo saugos rodiklių vertes. 
  • Projekte dalyvavo 28 institucijos iš 18 ES šalių. 
  • Eismo saugos rodikliai buvo renkami vadovaujantis Europos Komisijos pateiktomis metodikomis, o juos padėjo apskaičiuoti mokslininkai, kurie specializuojasi statistiniuose skaičiavimuose. Šias metodikas taikė visos 18 projekte dalyvaujančių ES šalių. 

BASELINE projekto tikslas buvo nustatyti kelių eismo saugumo rodiklių (angl. – Key Performance Indicators (KPI)) vertes, kurias būtų galima palyginti atskirose šalyse, remiantis minimaliais Europos Komisijos nustatytais metodiniais reikalavimais. Kiekviena iš 18 projekte dalyvaujančių ES šalių pasirinktinai nustatė nuo 5 iki 8 eismo saugos rodiklių: 

Eismo saugumo rodiklis  LT*  Eismo saugumo rodiklio aprašymas 
KPI 1  Greitis  X  Transporto priemonių, važiuojančių leistinu greičiu, procentinė dalis 
KPI 2  Saugos diržai  X  Transporto priemonių keleivių ir vairuotojų, teisingai naudojančių saugos diržus ar vaikų apsaugos sistemas, procentinė dalis 
KPI 3  Šalmų naudojimas    Motorinių dviračių transporto priemonių vairuotojų ir keleivių bei dviratininkų, važiuojančių užsidėjus šalmą, procentinė dalis 
KPI 4  Vairuotojų blaivumas    Vairuotojų, kurie vairuodami neviršija leistinos alkoholio kiekio kraujyje normos, procentinė dalis 
KPI 5  Vairuotojo išsiblaškymas 

(telefonų nenaudojimas) 

X  Vairuotojų, nenaudojančių delninio mobiliojo prietaiso, procentinė dalis 
KPI 6  Automobilio sauga  X  Naujų keleivinių automobilių, kurių „Euro NCAP“ saugos reitingas yra lygus arba viršija iš anksto nustatytą ribą, procentinė dalis 
KPI 7  Kelių sauga  X  Atstumo, nuvažiuoto keliais, kurių saugos lygis viršija sutartą ribą, procentinė dalis 
KPI 8  Greitoji medicinos pagalba  X  Laikas nuo greitosios medicinos pagalbos iškvietimo iki jos atvykimo į eismo įvykio vietą 
* Lietuvos pasirinkti nustatyti rodikliai 

 

BASELINE projekte dalyvavusios ES šalys turėjo skirtingą patirtį nustatant eismo saugumo rodiklius nacionaliniu lygmeniu, vienos jų tokius rodiklius nustato nuolat ir turi ilgametę patirtį (pavyzdžiui Švedija, Čekija, Austrija ir kt.), o kai kurios šalys (pavyzdžiui Bulgarija, Liuksemburgas, Kipras ir Malta) iki šiol šių rodiklių nerinko ir neskaičiavo arba turėjo minimalią patirtį nustatant eismo saugumo rodiklius nacionaliniu lygiu. Todėl svarbu buvo parengti tokius rodiklių nustatymo metodinius reikalavimus, kuriuos lengvai galėtų taikyti tiek neturinčios patirties šalys, tačiau tuo pačiu reikšmingai neprieštarautų jau kurį laiką rodiklius nustatančių valstybių narių taikomoms metodikoms. 

Visi BASELINE projekto rezultatai, pasiekimai bei iššūkiai, su kuriais susidūrė projekte dalyvaujančios šalys nustatant rodiklius, buvo aprašyti aštuoniose eismo saugumo rodiklių ataskaitose ir yra pateikti projekto internetinė svetainėje https://www.baseline.vias.be/en/publications/kpi-reports . 

Projekto rezultatų apibendrinimas (lietuvių kalba).