Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumas

26 Diena

  1. Aloyzas Knipas
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    23) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    24) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    25) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2022-12-05);
    26) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2022-12-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2022-12-05).
  • El. p.: aloyzas.knipas@gmail.com

 

  1. Algirdas Juozas Raklevičius
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    5) Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2013-04-08 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05);
    14) Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-15-05);
    16) Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    17) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05);
    18) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05);
    19) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05);
    20) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05);
    22) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-11-19 iki 2022-12-05, modulis nedėstomas iki 2021-09-01);
    23) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    24) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    25) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05);
    26) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2013-04-08 iki 2022-15-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2012-08-01 iki 2022-12-05).
    28) Krizės valdymas (teisė galioja nuo 2013-04-08 iki 2022-12-05).
  •   El. p.: info@dialogus.lt

 

  1. Rolandas Bilvais
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    20) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    22) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    23) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    24) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05);
    25) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2022-12-05).
  • El. p.: r.bilvais@gmail.com

 

  1. Ričardas Martinaitis
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    5) Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    13) Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    14) Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    17) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    18) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    19) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    20) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    21) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    22) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    23) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2022-12-05);
    24) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2022-12-05);
    25) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2017-03-02 iki 2022-12-05)
    26) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2022-12-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    28) Krizės valdymas (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2022-12-05).
  • El. p.: ricardas.martinaitis@klasjet.aero

 

  1. Dainius Reivytis
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    5) Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    13) Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2022-12-05);
    14) Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    17) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    18) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    19) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    20) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2022-12-05);
    21) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    22) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    23) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2022-12-05);
    24) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2022-12-05);
    26) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2022-12-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2022-12-05);
    28) Krizės valdymas (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2022-12-05).
  • El. p.: d.reivytis@ltou.lt

 

  1. Mantas Felneris
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    5) Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2015-02-23 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2022-12-05);
    15) Krovinių ir pašto bei oro vežėjų pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas (teisė galioja nuo 2013-07-30 iki 2022-12-05);
    16) Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013 -10-21 iki 2022-12-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2014-01-21 iki 2022-12-05).
  • El. p.: m.felneris@ltou.lt

 

  1. Tomas Tranauskas
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    5) Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-11-30 iki 2022-12-05);
    7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05);
    21) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-11-30 iki 2022-12-05);
    27) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-11-08 iki 2022-12-05).
  • El. p.:  t.tranauskas@ltou.lt

 

  1. Žygimantas Jakonis
  • Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
    1) Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05);
    2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05);
    3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05);
    6) Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05);
    8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05);
    9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2022-12-05).
  • El. p.:  jakonis.z@ans.lt

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
3.1. už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 50
3.2. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 167
3.3. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 334
3.4. už reguliuojamo subjekto:
3.4.1. statuso suteikimą 1112
3.4.2. metinę priežiūrą 1285 (už kiekvieno subjekto)
3.5. už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:
3.5.1. statuso suteikimą 1096
3.5.2. metinę priežiūrą 1285 (už kiekvieno tiekėjo)
3.6. už žinomo siuntėjo:
3.6.1. statuso suteikimą 1112
3.6.2. metinę priežiūrą 1285 (už kiekvieno siuntėjo)
3.7. už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):
3.7.1. statuso suteikimą 537
3.7.2. statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 964
3.7.3. metinę priežiūrą 663 (už kiekvieno vežėjo)
3.8. už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:
3.8.1. instruktoriaus statuso suteikimą 65
3.8.2. instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 130
3.8.3. instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 57
3.8.4. instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 114
3.8.5. teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 81
3.8.6. teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 162
3.8.7. nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 74
3.8.8. nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 148
3.8.9. už aviacijos saugumo instruktorių / nuotolinių mokymų metinę priežiūrą 27 (už kiekvieno modulio)
3.9. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 189
3.10. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 378
7.2. už aviacijos saugumo darbuotojo:
7.2.1. teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą 19
7.2.2. praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 11
7.2.3. vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą 27

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.