Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumas

29 Diena

Aloyzas Knipas
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06).
El. p.: aloyzas.knipas@gmail.com

Rolandas Bilvais
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06).
El. p.: r.bilvais@gmail.com

Ričardas Martinaitis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
5) Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
14) Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
18) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
19) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
20) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
22) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
23) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2017-03-02 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
31) Kibernetinio saugumo valdymas (teisė galioja nuo 2022-09-08 iki 2027-12-06).
El. p.: ricardas.martinaitis@klasjet.aero

Dainius Reivytis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
5) Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
14) Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
18) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
19) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
20) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
22) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
23) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
29) Krizės valdymas (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06).
El. p.: d.reivytis@ltou.lt

Mantas Felneris
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);

12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja iki 2027-12-06);

15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja iki 2027-12-06);
16) Krovinių ir pašto bei oro vežėjų pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas (teisė galioja nuo 2013-07-30 iki 2027-12-06);
17) Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013 -10-21 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2014-01-21 iki 2027-12-06).
El. p.: m.felneris@ltou.lt

Žygimantas Jakonis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
6) Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06).
El. p.: jakonis.z@ans.lt

Erikas Morkaitis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja 2022-12-30 iki 2027-12-30);
31) Kibernetinio saugumo valdymas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30).
El. p.: erikas.morkaitis@avionexpress.aero

Dėl atlyginimo dydžių už TKA paslaugas žiūrėkite 2022 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-590 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b52f0c0868d11ed8df094f359a60216

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.