X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Poveikio kelių saugumui vertinimas

Skiltis TKA svetainėje: Poveikio kelių saugumui vertinimas

 

Kas yra poveikio kelių saugumui vertinimas?
 

Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai strateginė lyginamoji naujo kelio ar esamo kelių tinklo pakeitimo poveikio gretimo kelių tinklo saugumui analizė. Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina, kuri kelio projekto alternatyva yra patraukliausia. Poveikio kelių saugumui vertinimo tikslas – dar kelių planavimo stadijoje aptikti ir pašalinti esminius eismo saugos trūkumus.

 

Kas reglamentuoja poveikio kelių saugumui vertinimą?
 

Poveikio kelių saugumui vertinimą Lietuvoje reglamentuoja:

 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

 

Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/773843e0c72b11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=1ack7lek7f.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakymas Nr. 3-280 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1662c060dfe811ec8d9390588bf2de65.

 

Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūra, patvirtinta VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70c11510957f11ecaf3aba0cb308998c.

 

Kas pasikeitė lyginant su ankstesniąja tvarka?
 

Poveikio kelių saugumui vertinimo procese, palygintu su ankstesniąja tvarka, atsirado šie esminiai pokyčiai:

 

Nustatyta konkreti, poveikio kelių saugumui vertinimą atliekanti institucija – vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 7 punkto nuostatomis, poveikio kelių saugumui vertinimą atlieka VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

 

Nustatyti konkretūs, privalomieji poveikio kelių saugumui vertinimo atvejai, kurie yra nurodyti  Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše, patvirtintame 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/773843e0c72b11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=1ack7lek7f

 

 

Nustatytos poveikio kelių saugumui vertinimo kainos, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakyme Nr. 3-280 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1662c060dfe811ec8d9390588bf2de65

 

Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo besikreipiančiam subjektui nustatyta pareiga sukaupti ir pateikti išsamią eismo srautų informaciją.

 

Nustatyti atvejai, kuomet reikia atlikti eismo srautų modeliavimą.

 

Ką daryti norint gauti paslaugą?
 

Norint gauti poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą, bendruoju atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:

 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros elektroninio pašto adresu [email protected] pateikti statytojo prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą, apmokėjimą už paslaugas patvirtinantį dokumentą ir kitus Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše nurodytus dokumentus.

 

Jeigu VšĮ Transporto kompetencijų agentūra prašo patikslinti pateiktus dokumentus, tai padaryti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

 

Gautą poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą pateikti kelio valdytojui.

 

Poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą aptarti bendrame VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, statytojo ir kelio valdytojo posėdyje. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra posėdį organizuoja statytojui arba kelio valdytojui paprašius. Posėdyje yra privalomas kelio valdytojo dalyvavimas.

 

Tuomet kelio valdytojas pateikia reikalavimą statytojui vadovautis visa poveikio kelių saugumui vertinimo išvada arba ta vertinimo išvados dalimi, kuriai kelio valdytojas pritarė.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti užsakant paslaugą?
 

Užsakant poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą elektroninio pašto adresu [email protected] reikia pateikti šiuos dokumentus:

 

Laisvos formos prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą.

 

Apmokėjimą už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas patvirtinantį dokumentą (išskyrus atvejus, kai yra sudaryta poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugų sutartis).

 

Ne mažiau kaip dvi pavadintas, sunumeruotas ir pasirašytas kelio projekto alternatyvas (aiškinamuosius raštus ir brėžinius).

 

Eismo srautų duomenis.

 

Eismo srautų modelio darbinį failą (kai modeliavimą atlikti reikalinga).

 

Kaip sumokėti už paslaugą?
 

Už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą galite sumokėti bankiniu pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais, mokėjimo paskirtyje nurodydami administracinės paslaugos kodą t. y. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakyme Nr. 3-280 nurodyto vertinimo atvejo numerį: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 ar 8.1.8.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1662c060dfe811ec8d9390588bf2de65

 

Už vienkartines poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas mokama iš anksto.

 

Daugkartinėms poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugoms galite sudaryti paslaugų teikimo sutartį – šiuo atveju būtų mokama už jau suteiktas paslaugas. Dėl sutarties sudarymo prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. [email protected].

 

Rekvizitai įmokoms:

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra

Registracijos adresas: I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas

Įmonės kodas: 305598608

PVM mokėtojo kodas: LT100013737411

Atsisk. sąsk. Nr.: LT417044090100712664

Bankas: AB „SEB“

Banko kodas: 70440

Mokėjimo paskirtis: 3-222

 

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos?
Dėl papildomos informacijos poveikio kelių saugumui vertinimo klausimais prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. [email protected].