Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Priminimas apie judėjimą aerodrome ir skrydžius netoli aerodromo

 VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (TKA) buvo informuota apie du įvykius, kurių metu įvyko orlaivių suartėjimai. Įvertinus situacijų pavojingumą ir galimas pasekmes TKA specialistai norėtų atkreipti dėmesį į orlaivių suartėjimų keliamus pavojus, taip pat priminti saugių atstumų tarp orlaivių svarbą. 

Situacijų aprašymai

Pirmoji situacija: aerodromo eismo zonoje lėktuvu A buvo vykdomi mokomieji skrydžiai aerodromo eismo zonoje ratu su tūpsniu. Tuo pačiu metu kitas lėktuvas B grįžo iš mokomojo skrydžio maršrutu ir artėjo prisijungti į aerodromo eismo ratą. B lėktuvo įgula radijo ryšiu pranešė, kad įskris į aerodromo eismą ratą prieš ratu skrendantį lėktuvą A (kuris tuo metu buvo grįžtinės viduryje) ir tūps pirmas. Įvyko A ir B lėktuvų suartėjimas (100 pėdų atstumas), todėl reikėjo atlikti susidūrimo vengimo manevrą.

Antroji – orlaiviams skraidant aerodromo ratu, orlaivio A įgula nusprendė prailginti kiltinę tam, kad išlaikytų saugų atstumą nuo priekyje skrendančio orlaivio B. Dešinio rato grįžtinės pradžioje orlaivio A įgula pastebėjo orlaivį C, kuris buvo pakilęs po orlaivio A ir atlikinėjo mažesnį aerodromo eismo ratą. Orlaivis A pasuko į kairę toliau nuo orlaivio C ir aerodromo eismo rato, atliko orbitą ir sėkmingai grįžo į ratą.

Rekomendacijos

Patvirtintoms mokymo organizacijos (ATO), deklaruotosioms mokymo organizacijos (DTO), pilotams ir aerodromų valdytojams rekomenduojama:

– ATO ir DTO surengti seminarą/instruktažą, skirtą skrydžių instruktoriams. Aerodromų valdytojams surengti seminarą, skirtą aerodromo naudotojams, kurio metu būtų primenamos Skrydžių taisyklės, ypač atkreipiant dėmesį į pirmumo teisę (SERA.3210) ir judėjimą aerodrome ir skrydžius, netoli aerodromo (SERA.3225);

– Pilotams rekomenduojama atnaujinti žinias apie Skrydžių taisykles, ypač dėmesį atkreipiant į pirmumo teisę (SERA.3210) ir judėjimą aerodrome ir skrydžius netoli aerodromo (SERA.3225).

Nuorodos: 

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamentas Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB)Nr. 1265/2007, (EB) Nr.1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – SERA)

Transporto kompetencijų agentūrai privalomų pranešimų apie įvykius sistemoje, veikiančioje pagal Reglamento (ES) Nr. 376/2014 reikalavimai.