Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pavojingųjų gaminių ir medžiagų vežimas

Pavojingieji gaminiai ir medžiagos – gaminiai ir medžiagos, kurie gali kelti pavojų sveikatai, saugai, nuosavybei ar aplinkai ir yra įtraukti į Techninių instrukcijų pavojingųjų krovinių sąrašą arba klasifikuojami pavojingaisiais pagal Technines instrukcijas.

  • ICAO Doc 9284 Techninių saugaus pavojingųjų krovinių vežimo oru instrukcijų 2013-2014 m. leidimas.
    Šio leidinio pakeitimai

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS IR PAŠTO SIUNTOS – bendra informacija

Plakatas. Pavojingų pašto siuntų, kuriose yra prietaisų su ličio baterijomis ar elementais, siuntimo vadovas

PlakatasDraudžiamų siųsti daiktų sarašas

Patvirtinti pavojingų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktoriai skelbiami Lietuvos transporto saugos administracijos tinklapyje:

https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/civiline-aviacija/pavojinguju-kroviniu-vezimas-1