Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Reglamentuojantys dokumentai ir prašymų formos

Europos Komisijos reglamentai:

 1. Konsoliduotas 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos tekstas;
 2. 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos;
 3. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų.

EASA dokumentai:

 1. Jungtinis Europos komisijos reglamentų ir EASA taisyklių dėl UAS skrydžių rinkinys (anglų k.);
 2. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės (AMC) ir rekomendacinė medžiaga (GM) prie Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947, patvirtinta EASA vykdančiojo direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 2019/01/R I priedo 1 leidimas su 1 ir 2 pakeitimais (neoficialus vertimas į lietuvių k.)
 3. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės (AMC) ir rekomendacinė medžiaga (GM) UAS daliai „atvirosios“ ir „specialiosios“ kategorijų skrydžiams naudojant UAS patvirtinta EASA vykdančiojo direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 2019/01/R II priedo 1 leidimas su 1 ir 2 pakeitimais (neoficialus vertimas į lietuvių k.)

Susisiekimo ministro įsakymas:

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 3-447 dėl civilinių orlaivių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas:

 1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 2BE-408 dėl nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymai:

 1. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-306 dėl lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 2-308 dėl bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 2-134 dėl leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

VĮ Oro navigacija direktoriaus įsakymas:

 1. VĮ Oro navigacijos generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-90 dėl maksimaliai leistinų aukščių bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose nustatymo.
 2. VĮ Oro navigacijos generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-210 dėl bepiločių orlaivių skrydžių aerodromų skrydžių valdymo zonose virš nustatytų maksimaliai leistinų aukščių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.