X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paraiškos ir leidimai

Parodomųjų renginių arba aviacijos sporto varžybų organizatorius ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki numatomos parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų dienos turi pateikti TKA užpildytą nustatytos formos paraišką bei šiuos dokumentus ir informaciją:

 1. parodomajam renginiui – vietos planą arba schemą su pažymėtomis:
  1.1.orlaivių darbo zonomis (skrydžių vykdymo ir laukimo zonomis);
  1.2 orlaivių stovėjimo zonomis;
  1.3. orlaivių judėjimo maršrutais;
  1.4. parašiutininkų nusileidimo vietomis;
  1.5. karšto oro balionų pakilimo aikštelėmis;
  1.6. žiūrovams skirtomis zonomis;
  1.7. orlaivių pasirodymo linijomis;
  1.8. saugos priemonių išdėstymo zonomis.
 1. Aviacijos sporto varžyboms – varžybų nuostatus.

Paraiška prieš pateikiant ją TKA turi būti suderinta su:

  1. aerodromo savininku / naudotoju, jeigu ketinama vykdyti parodomąjį renginį ar aviacijos sporto varžybas aerodrome; arba
  2. lauko aikštelės savininku / naudotoju ir vietos savivaldybe, jei parodomąjį renginį ar aviacijos sporto varžybas ketinama vykdyti lauko aikštelėje; arba
  3. vietos savininku / naudotoju ir vietos savivaldybe, jei parodomasis renginys ar aviacijos sporto varžybos vyksta kitose nei aerodromas ar lauko aikštelė vietose;
  4. oro eismo paslaugų teikėju, jei skrydžiai bus vykdomi oro erdvės dalyje, kurioje teikiamos skrydžių valdymo paslaugos.