Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

EASA įspėja apie pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos problemų tikimybę

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) paskelbė saugos informacijos biuletenį (SIB 2022-02), įspėjantį apie didėjančią pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) problemų tikimybę dabartinėmis Rusijos invazijos į Ukrainą sąlygomis.

Identifikuojamos keturios pagrindinės geografinės sritys, kuriose suaktyvėjo GNSS signalo praradimai, trukdžiai, ir (galimai) signalo klaidinimas:

▪ Kaliningrado sritis, aplinkinė Baltijos jūra ir kaimyninės valstybės;

▪ Rytų Suomija;

▪ Juodoji jūra;

▪ Rytų Viduržemio jūros regionas šalia Kipro, Turkija, Libanas, Sirija ir Izraelis, taip pat Šiaurės Irakas.

GNSS trukdymo ir (arba) galimo signalo klaidinimo padarinius orlaiviai pastebėjo įvairiuose skrydžio etapuose, tam tikrais atvejais dėl nesugebėjimo atlikti saugaus tūpimo procedūros buvo pakeistas maršrutas ar net pakeistas kelionės tikslas. Esant dabartinėms sąlygoms, neįmanoma numatyti GNSS gedimų ir jų padarinių. Dėl tokio nutraukimo kylančių problemų mastas priklausytų nuo atitinkamos teritorijos masto, nuo paveikto orlaivio skrydžio trukmės ir fazės.

Minėtame biuletenyje pateikti švelninimo veiksmai, kurių turėtų imtis nacionalinės aviacijos institucijos, oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro vežėjai ir kiti orlaivių naudotojai, siekiant sumažinti galimą grėsmę skrydžių saugai.

Oro vežėjai, orlaivių naudotojai turėtų:

a) Užtikrinti, kad skrydžio įgulos nedelsdamos praneštų skrydžių vadovui apie pastebėtus GNSS įrangos arba susijusios aviacijos elektronikos trikdžius, pablogėjimą ar nenormalų veikimą (trukdymą ir (arba) galimą klastojimą);

b) įvertinti veiklos riziką ir apribojimus, susijusius su orlaivio GNSS pajėgumų praradimu, įskaitant kitas orlaivyje sumontuotas sistemas, naudojančias GNSS signalus;

c) Užtikrinti, kad vykdant skrydžius paveiktose zonose būtų atsižvelgta į Minimalios įrangos sąraše (MEL) nustatytus eksploatacinius apribojimus, atsirandančius dėl orlaivio, kurio radijo navigacijos sistema neveikia;

d) Užtikrinti, kad skrydžio įgulos ir atitinkamas skrydžių vykdymo personalas:

  • žino apie galimą GNSS trukdymą ir (arba) galimą klastojimą;
  • tikrintų orlaivio padėtį naudojantis įprastomis navigacijos priemonėmis, kai skrydžiai vykdomi arti paveiktų zonų;
  • patikrintų, ar yra navigacijos priemonių, būtinų vykdant numatytą maršrutą ir artėjant artėjimui;
  • būtų pasirengęs prireikus grįžti prie įprastinių atvykimo procedūrų ir tokiu atveju informuotų skrydžių vadovus

e) Skrydžio planavimo ir vykdymo etape užtikrinti, kad būtų prieinamos alternatyvios įprastinės atvykimo ir artėjimo tūpti procedūros (t. y. paveiktoje zonoje esantis aerodromas, kuriame taikoma tik GNSS artėjimo tūpti procedūra, neturėtų būti laikomas paskirties ar atsarginiu maršrutu).

Primename, apie pareigą pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 376/2014  pranešti apie įvykius, turinčius įtaką skrydžių saugai.

Pranešti galite naudodamiesi organizacijoje, kurioje dirbate, pranešimų apie įvykius sistemą.
Jei esate privatus asmuo, galite pranešti apie įvykį portale https://e2.aviationreporting.eu/reporting arba užpildę formą TKA puslapyje https://tka.lt/pranesk-apie-ivyki/