Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos medicina

29 Diena

Dėl Lietuvoje susiklosčiusios situacijos ir dėl COVID-19 grėsmės įvesto karantino Transporto komptencijų agentūra (TKA) pratęsia orlaivių įgulų, pilotų, pilotų-instruktorių, instruktorių, egzaminuotojų, techninės priežiūros specialistų, skrydžių vadovų, aviacijos medicinos gydytojų leidimų, pažymėjimų, licencijų ir jų įrašų, mokymų ir tikrinimų įrašų galiojimą papildomam 4 mėnesių terminui, bet ne ilgiau nei iki 2020 m. liepos 31 d.

TKA direktorės įsakymas dėl išimties paskelbimo įsigaliojo 2020 m. kovo 26 d.

TKA direktorės įsakymas dėl išimties paskelbimo įsigaliojo 2020 m. kovo 31 d.

TKA direktorės įsakymas dėl išimties pakeitimo įsigaliojo 2020 m. liepos 10 d.

Išimties sąlygos parengtos pagal Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) rekomendacijas. Jas, pritaikytas konkretiems aviacijos subjektams, galite rasti čia:

Dėl detalesnės informacijos, susijusios su šios išimties praktiniu įgyvendinimu, kviečiame kreiptis šiais kontaktais:

 • dėl sveikatos pažymėjimų – Elona Kazlauskienė, tel. nr. 8 686 78269; elona.kazlauskiene@tka.lt

Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyrius

Elona Kazlauskienė
Aviacijos medicinos grupės vadovė
Aviacijos medicinos ekspertė – vertintoja (317 kab.)
Tel.: +370 5 273 92 35 ; +37068678269
El. p. elona.kazlauskiene@tka.lt

Darbo laikas

Savaitės diena       Darbo laikas
Pirmadieniais        14.00-17.00
Antradieniais         8.00-11.30; 12.00-16.30
Trečiadieniais        8.00-11.30; 12.00-14.00
Ketvirtadieniais     8.00-11.30; 12.00-16.30

Trečiadieniais lankytojai Transporto kompetencijų agentūroje neaptarnaujami. Išskirtiniais atvejais lankytojai vizitą turėtų derinti iš anksto.

Lietuvos Respublikos

 1. Dėl aviacijos medicinos centro įsteigimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-471 (Žin., 2004, Nr.105-3908)
 2. Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 4R-178 (Žin., 2006, Nr. 97-3797)  (negalioja 1 punktas, TAR: 2014-04-14 Nr. 2014-04427)
 3. Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, 78-3091) (JAR-FCL 3) (reikalavimai skrydžių vadovų Europos 3 klasės sveikatos pažymėjimams anglų ir lietuvių kalbomis)
 4. Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarkos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008  m.  spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-215 (negalioja nuo 2015 m. birželio 1 d.)
 5. Dėl orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. birželio 2  d. įsakymas Nr.  V-501 (Žin., 2010, 67-3358
 6. Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 4R-90 (Žin.,  2011, Nr. 43-2068)
 7. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 4R-156 (Žin., 2012, Nr.67-3444)
 8. Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 4R-260 (Žin., 2011, Nr.131-6265)
 9. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)
 10. Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.4R-269 (Žin., 2012, Nr.129-6528)
 11. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 „Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-245 (žin., 2013, Nr.118-5969)
 12. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo“ papildymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4R-262 (Žin., 2013, Nr.121- 6170)
 13. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 4R-56 (TAR: 2014-04-14 Nr. 2014-04427)
 14. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. 11 d. įsakymas Nr. 4R-161 (TAR: 2014-12-01 Nr. 2014-18266)
 15. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 d. kovo 17 d. įsakymas Nr. 4R-44 (TAR, 2015-03-18, Nr.2015-03923)
 16. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 (TAR, 2015-04-28, Nr. 6427) (nauja redakcija)
 17. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 4R-83 (TAR, 2015-07108)
 18. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 4R-173 (TAR, 2015-10-12, Nr. 15030)
 19. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4R-57 “Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-215 (TAR, 2016-01-08, Nr. 440)
 20. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 “Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4R-219 (TAR, 2016-01-11, Nr. 465)
 21. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 „Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 4R-22 (TAR, 2016-02-25, Nr. 3680)
 22. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr.4R-74 „Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-68 (TAR, 2016-04-12, Nr. 8687)
 23. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4R-74 “Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 4R-231 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27838)
 24. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-269 “Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-233 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27841)
 25. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr.4R-56 “Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-234 (TAR, 2016-11-30, Nr. 27842)
 26. Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4R-6, (TAR, 2017-01-26, Nr. 1462)
 27. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4R- pakeitimo 6, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 4R- 105 (TAR, 2018-07-27, Nr. 12516)
 28. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4R–6 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo“ pakeitimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 2-113 (TAR, 2019-06-06, Nr. 9207) 
 29. Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 2-239 (TAR, 2019-12-27, Nr. 21250)
 30. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. Nr. 2-204 (TAR, 2020-07-28, Nr. 16509)

Europos Sąjungos

 1. 2018 m. liepos 4 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91
 2. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) (lietuvių k.)
 3. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjmų taisyklės (anglų k.) (lietuvių k.)
 4. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)
 5. 2012 m. kovo 30 d. Komisijos  reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.) (anglų k.)

 6. Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl FCL dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/016/R  (anglų k.) (lietuvių k.)

  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl CC dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2012/005/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ARA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. 
  sprendimu Nr. 2012/006/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl ORA dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 
  2012/007/R (anglų k.) (lietuvių k.)
  Priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir aiškinamoji medžiaga dėl MED dalies, patvirtintos EASA vykdančiojo direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2011/015/R (
  anglų k.) (lietuvių k
  .) 

 7. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 konsoliduota versija (anglų k., 2015)

 8. 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.)

 9. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340 2015 m. vasario 20 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (anglų k.)

 10. Opinion No 09/2016;

 11. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/27 2018 m. gruodžio 19 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (lietuvių k.; anglų k.)

 12. Easy Access Rules for Medical Requirements 2019
 13. EN to Decision 2019-002-R
 14. Annex I to ED Decision 2019-002-R
 15. Annex II to ED Decision 2019-002-R (final rectified version on 8.2.2019)
 1. Edita Braždžiuvienė
  AB Šeimos gydytojų centras, Vytauto g. 49, Biržai.
  Tel. +370 (450) 38024, +370 687 57696.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 2. Laima Bužinskienė
  Aviacijos medicinos centras, Antakalnio g. 124, Vilnius.
  Tel. +370 (5) 274 3842; +370 659 30062.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės SP pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 3. Jolanta Dailidienė
  Aviacijos medicinos centras, Antakalnio 124, Vilnius.
  Tel. +370 (5) 274 3842.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės SP pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 4. Raimonda Kungytė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.122, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel. +370 676 01314.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2021.09.15.
 5. Stasė Štrimaitienė
  Aviacijos medicinos centras, Antakalnio g. 124, Vilnius.
  Tel. +370 (5) 274 3842; +370 659 30062.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės SP pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams, Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 6. Eglė Šumskienė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.120, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel.: +370 (5) 246 2567.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.03.21
 7. Tatjana Malikėninenė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.120, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel.: +370 (5) 246 2567.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.05.29
 8. Tetiana Bilko
  Medicinos klinika „Ameda“Povitroflotskiy 51, Kijevas,
  Tel.: +380 664 870108.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2021.06.01

1. AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAS (AeMC 1)

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio 124, 4 kabinetas, Vilnius

Darbo laikas:  I – V :  7:00 – 16:00

Telefonas: +370 (5) 274 3842

El.paštas: konsultantai@vmkl.lt

AeMC dirbantys aviacijos medicinos gydytojai:

1.  Laima Bužinskienė – vadovė,

2. Jolanta Dailidienė,

3. Stasė Štrimaitienė.

 

2. AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAS (AeMC 2)

VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio 59, 122 kabinetas, Vilnius

Darbo laikas:  I – V:  7:00 – 15:00

Tel. +370 676 01314;  +370 (5) 246 2567

AeMC dirbantys aviacijos medicinos gydytojai:

1. Raimonda Kungytė – vadovė,

2. Eglė Šumskienė,

3. Tatjana Malikėnienė.

 

Sveikatą galima tikrintis likus 45 dienoms iki SP galiojimo pabaigos datos.

Dokumentų formos:

METODINĖS REKOMENDACIJOS

Dokumentų formos (AMG, AMC prašymai):

KITA INFORMACIJA 

Konferencijos:

 • ASMA – 91-a kasmetinė tarptautinė aviacijos ir kosmoso medicinos asociacijos mokslinė konferencija, vyks 2020 m. gegužės 17 – 21 dienomis, Atlanta, GA (JAV), https://www.asma.org/
 •  ICAM – 68-as tarptautinis aviacijos ir kosmoso medicinos draugijų kongresas, vyks 2020 m. rugsėjo 24 – 26 dienomis Paryžius (Prancūzija), www.icam2020.com

Mokymasis:

Doktorantūra Harvarde
Informacija: http://hst.mit.edu

Sveikatos pažymėjimus civilinės aviacijos specialistams išduoda Transporto kompetencijų agentūros (TKA) sertifikuoti aviacijos medicinos gydytojai ir Aviacijos medicinos centras ir, jeigu kandidato duomenys perduoti TKA – medicinos ekspertas vertintojas, kurį TKA paskiria SP ir TKA MP išdavimo procesui stebėti.

Išduodami šių klasių sveikatos pažymėjimai (SP):
 1. pirmos klasės SP;
 2. antros klasės SP;
 3. trečios klasės SP;
 4. LAPL SP;
 5. Keleivių salono įgulos nariams išduodama Keleivių salono įgulos nario / kandidato medicininė pažyma atestacijai.

Pirmos klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems:

 • komercinės aviacijos piloto (lėktuvo ir/arba sraigtasparnio) licenciją;
 • aviakompanijos transporto piloto (lėktuvo ir/arba sraigtasparnio) licenciją;
 • skrydžio navigatoriaus licenciją;
 • skrydžio inžinieriaus licenciją.

Antros klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems:

 • piloto mėgėjo (lėktuvo ir/ arba sraigtasparnio) licenciją;
 • sklandytuvo piloto licenciją;
 • laisvojo aerostato piloto licenciją;

LAPL SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems LAPL licenciją;

Keleivių salono įgulos nariams išduodama Keleivių salono įgulos nario / kandidato medicininė pažyma atestacijai;

Trečios klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems skrydžio vadovo licenciją.

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką:

 • Pirmos ir trečios klasės pradiniam SP gauti kandidato sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas tik Aviacijos medicinos centre; SP pratęsimui sveikatos patikrą gali atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintys ir kitur dirbantys aviacijos medicinos gydytojai;
 • Antros klasės SP gauti kandidato sveikatos patikrinimą gali atlikti Aviacijos medicinos centro ir kitur dirbantys aviacijos medicinos gydytojai;

Dokumentai:

 1. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 (TAR, 2015-04-28, Nr. 6427) (nauja redakcija)

ĮSAKYMAS „DĖL KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“  2019 m. sausio 8 d. Nr. 3-12

Mokėjimo rekvizitai:

Lėšų gavėjas  VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ  AGENTŪRA
Įmonės kodas 305598608
Valstybės rinkliavų įmokų sąskaitos (IBAN) LT757044090100659769
Banko kodas 70440
Banko pavadinimas AB SEB
Rinkliavos dydis Suma eurais €
Mokėjimo paskirtis Būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą

 

Kodas Paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
2.6. už Aviacijos medicinos centro (AeMC):
2.6.1. pirminį sertifikavimą 994
2.6.2. metinę priežiūrą 313 (už kiekvieno centro)
2.7. už aviacijos medicinos gydytojų (AME):
2.7.1. pirminio pažymėjimo išdavimą 52
2.7.2. pažymėjimo galiojimo pratęsimą 28
2.7.3. pažymėjimo, suteikiančio papildomas teises  išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą 36
2.8. už 1, 2, 3 klasės ir lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) sveikatos pažymėjimo bei keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininės pažymos išdavimą 26
2.9. už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją, patvirtinimą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 17
2.10. už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 26
2.11. už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą** 4
**Pastaba. Už kiekvieną AME išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą
 1. atlyginimą už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas turi sumokėti iš anksto, iki paslaugos suteikimo momento;
 2. atlyginimą už TKA teikiamo metinio palaikymo paslaugas turi mokėti kas metus ir jis turi būti sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Jei ūkio subjektas einamaisias metais pradeda vykdyti veiklą už kurios metinį palaikymą yra nustatytas mokestis, atlyginimas už atitinkamą metinio palaikymo paslaugą tais einamaisiais metais nėra mokamas;
 3. už 2020 m. TKA teikiamas metinio palaikymo paslaugas, sumoka pusę ministro įsakyme nustatyto atlyginimo dydžio iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (išskyrus atvejus jei metinio palaikymo paslauga pradedama teikti einamaisiais metais);
 4. atlyginimą už TKA teikiamas paslaugas sumoka į TKA atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT757044090100659769, esančią AB SEB, banko kodas 70440. Mokėjimo pavedimo skiltyje Mokėjimo paskirtis būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą (TKA teikiamos paslaugos, dydžiai ir paslaugų kodai nurodyti aukščiau nurodytose nuorodose);
 5. pageidaujantys gauti PVM sąskaitą faktūrą turi užpildyti patvirtintos formos informaciją ir ją pateikti TKA Finansų skyriui el. paštu fin@tka.lt
  Informacija sąskaitai faktūrai išrašyti.