Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos medicina

06 Diena

Informuojame, kad aviacijos medicinos ekspertas-vertintojas nuo 2022 m. rugsėjo 20 dienos iki spalio 7 dienos paslaugų neteiks.

Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyrius

Aviacijos medicinos grupės vadovė
Aviacijos medicinos ekspertė – vertintoja (317 kab.)
Tel.:
El. p.

Darbo laikas

Savaitės diena       Darbo laikas

Lietuvos Respublikos

 1. Dėl aviacijos medicinos centro įsteigimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-471 (Žin., 2004, Nr.105-3908)
 2. Dėl orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. birželio 2  d. įsakymas Nr.  V-501 (Žin., 2010, 67-3358)
 3. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 4R-156 (Žin., 2012, Nr.67-3444)
 4. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)
 5. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4R-177 „Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo” papildymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4R-262 (Žin., 2013, Nr.121- 6170)
 6. Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 2-239 (TAR, 2019-12-27, Nr. 21250)
 7. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. Nr. 2-204 (TAR, 2020-07-28, Nr. 16509)
 8. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. grudžio 28 d. Nr.2-303 (TAR, 2020-12-29, Nr. 28863)
 9. Įsakymas dėl viešosiosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo nr. KVS-1 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2-113
 10. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr.2-111 (TAR, 2021-08-31, Nr. 2021-18356)

Europos Sąjungos

 1. Easy Access Rules for the Basic Regulation (Regulation (EU) 2018/1139)
 2. Easy Access Rules for Air Traffic Controllers’ Licensing and Certification (Regulation (EU) 2015/340)
 3. Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011)
 4. Opinion No 09/2016;
 1. Edita Braždžiuvienė
  AB Šeimos gydytojų centras, Vytauto g. 49, Biržai.
  Tel. +370 (450) 38024, +370 687 57696.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 2. Laima Bužinskienė
  Aviacijos medicinos centras, Antakalnio g. 124, Vilnius.
  Tel. +370 (5) 274 3842; +370 659 30062.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės SP pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2022.12.12.
 3. Raimonda Kungytė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.122, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel. +370 676 01314.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2024.09.15.
 4. Eglė Šumskienė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.120, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel.: +370 (5) 246 2567.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2025.04.19
 5. Tatjana Malikėninenė
  Aviacijos medicinos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, kab. Nr.120, Antakalnio 59, Vilnius.
  Tel.: +370 (5) 246 2567.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2025.06.07
 6. Tetiana Bilko
  Medicinos klinika „Ameda“Povitroflotskiy 51, Kijevas,
  Tel.: +380 664 870108.
  Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti. Galiojimo periodas iki 2024.07.29

1. AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAS (AeMC 1)

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio 124, 4 kabinetas, Vilnius
Darbo laikas:  I – V :  7:00 – 16:00
Telefonas: +370 (5) 274 3842
El.paštas: konsultantai@vmkl.lt

AeMC dirbantys aviacijos medicinos gydytojai:

1.  Laima Bužinskienė – vadovė

2. AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAS (AeMC 2)

VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio 59, Vilnius  219 kabinetas

Darbo laikas:  I – V:  7:00 – 15:00

Tel. +370 676 01314; +370 658 77650; +370 680 39320

AeMC dirbantys aviacijos medicinos gydytojai:

1. Raimonda Kungytė – vadovė,
2. Eglė Šumskienė,
3. Tatjana Malikėnienė.

 

Sveikatą galima tikrintis likus 45 dienoms iki Sveikato pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

Dokumentų formos:

METODINĖS REKOMENDACIJOS

Dokumentų formos (AMG, AMC prašymai):

KITA INFORMACIJA 

Konferencijos:

Sveikatos pažymėjimus civilinės aviacijos specialistams išduoda Transporto kompetencijų agentūros (TKA) sertifikuoti aviacijos medicinos gydytojai ir Aviacijos medicinos centras ir, jeigu kandidato duomenys perduoti TKA – medicinos ekspertas vertintojas, kurį TKA paskiria SP ir TKA MP išdavimo procesui stebėti.

Išduodami šių klasių sveikatos pažymėjimai (SP):
 1. pirmos klasės SP;
 2. antros klasės SP;
 3. trečios klasės SP;
 4. LAPL SP;
 5. Keleivių salono įgulos nariams išduodama Keleivių salono įgulos nario / kandidato medicininė pažyma atestacijai.

Pirmos klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems:

 • komercinės aviacijos piloto (lėktuvo ir/arba sraigtasparnio) licenciją;
 • aviakompanijos transporto piloto (lėktuvo ir/arba sraigtasparnio) licenciją;
 • skrydžio navigatoriaus licenciją;
 • skrydžio inžinieriaus licenciją.

Antros klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems:

 • piloto mėgėjo (lėktuvo ir/ arba sraigtasparnio) licenciją;
 • sklandytuvo piloto licenciją;
 • laisvojo aerostato piloto licenciją;

LAPL SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems LAPL licenciją;

Keleivių salono įgulos nariams išduodama Keleivių salono įgulos nario / kandidato medicininė pažyma atestacijai;

Trečios klasės SP išduodamas kandidatams, norintiems gauti arba turintiems skrydžio vadovo licenciją.

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką:

 • Pirmos ir trečios klasės pradiniam SP gauti kandidato sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas tik Aviacijos medicinos centre; SP pratęsimui sveikatos patikrą gali atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintys ir kitur dirbantys aviacijos medicinos gydytojai;
 • Antros klasės SP gauti kandidato sveikatos patikrinimą gali atlikti Aviacijos medicinos centro ir kitur dirbantys aviacijos medicinos gydytojai;

Dokumentai:

 1. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 (TAR, 2015-04-28, Nr. 6427) (nebegaliojanti redakcija)

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Mokėjimo dydis, eurais
2.4. už Aviacijos medicinos centro (AeMC):
2.4.1. pirminį sertifikavimą 1 148
2.4.2. metinę priežiūrą 493
2.5. už aviacijos medicinos gydytojų (AME):
2.5.1. pirminio pažymėjimo išdavimą 60
2.5.2. pažymėjimo galiojimo pratęsimą 33
2.5.3. pažymėjimo, suteikiančio papildomas teises  išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą 41
2.6. už 1, 2, 3 klasės ir lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) sveikatos pažymėjimo bei keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininės pažymos išdavimą 30
2.7. už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją, patvirtinimą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 19
2.8. už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 30
2.9. už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, už teisės kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą1 4
1 Pastaba. Už kiekvieną aviacijos medicinos gydytojų (AME) išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.