Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tinkamumas skraidyti

30 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra išduoda orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimus / riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimus / specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus:

 1. EASA orlaiviai – išduodamas tinkamumo skraidyti pažymėjimas (EASA 25 forma) ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas (EASA 15a forma), arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas (EASA 24 forma) ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas (EASA 15a forma);
 2. Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – išduodamas specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas

Pirmą kartą įregistruojant civilinį orlaivį jam yra išduodamas tinkamumo skraidyti / riboto galiojimo tinkamumo skraidyti  ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimai arba specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas ir jo priedas.

Tuo atveju, kai orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, tačiau yra saugus atlikti skrydį laikantis nustatytų ribojimų gali būti išduodamas leidimas atlikti skrydį. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra išduoda šiuos leidimus:

 1. EASA orlaiviai – leidimas skristi (EASA 20 forma)
 2. Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – leidimas specialiajam skrydžiui

Atsižvelgiant į atnaujintus reglamentus, atnaujinome sertifikuotiems orlaiviams taikomas TSP/TSPP taisykles ir formas. Pasitikrinkite prieš teikiant paraiškas.

 1. Europos Komisijos reglamentas Nr. 1321/2014 Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
 2. Europos Komisijos reglamentas Nr. 748/2012 kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės;
 3. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
 4. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 2-85 „Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
 5. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 2BE-70 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
 6. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių“.
 7. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4R-126 „Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
 8. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 2-95 „Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 9. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4R-1
 10. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2-255 „Dėl civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
 11. Annex 14, Aerodromes – Volume II, Heliports, 2020
 12. Doc 9261 Heliport Manual, 2021

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4.4. už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.4.1. ne didesnė kaip 750 kg 108
4.4.2. ne didesnė kaip 750 kg skubos tvarka per 3 darbo dienas 216
4.4.3. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 196
4.4.4. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg skubos tvarka per 3 darbo dienas 392
ąa4.4.5. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 259
4.4.6. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg skubos tvarka per 3 darbo dienas 518
4.4.7. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 328
4.4.8. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 656
4.4.9. didesnė kaip 20 000 kg 2 509
4.4.10. didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 3 darbo dienas 5018
4.5. už specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.5.1. ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) 84
4.5.2. ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 168
4.5.3. ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 26
4.5.4. ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 52
4.5.5. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA 154
4.5.6. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 308
4.5.7. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 48
4.5.8. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 96
4.5.9. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA 192
4.5.10. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 384
4.5.11. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 57
4.5.12. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 114
4.5.13. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 996
4.5.14. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 992
4.5.15. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 333
4.5.16. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas 666
4.5.17. didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 1 883
4.5.18. didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas 3 766
4.5.19. didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 629
4.5.20. didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas 1258
4.6. už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą 62
4.7. už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 124
4.8. už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą 37
4.9. už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 74
4.10. už tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo galiojimo laiko atnaujinimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (kai išdavimo TKA neatlieka) 11
4.14. už specialiojo leidimo skrydžiui ir leidimo skristi išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.14.1. ne didesnė kaip 750 kg 114
4.14.2. ne didesnė kaip 750 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 228
4.14.3. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 207
4.14.4. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 414
4.14.5. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 259
4.14.6. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 518
4.14.7. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 328
4.14.8. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 2 656
4.14.9. didesnė kaip 20 000 kg 2 509
4.14.10. didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 5018
4.15. už orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.15.1. ne didesnė kaip 750 kg 57
4.15.2. ne didesnė kaip 750 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 114
4.15.3. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 101
4.15.4. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 202
4.15.5. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 124
4.15.6. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg skubos tvarka per 1 darbo dieną 248
4.15.7. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 655
4.15.8. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 2 darbo dienas 1310
4.15.9. didesnė kaip 20 000 kg 1 242
4.15.10. didesnė kaip 20 000 kg skubos tvarka per 2 darbo dienas 2 484
4.16. už eksperimentinės kategorijos orlaivių komponentų modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.16.1. ne didesnė kaip 750 kg 87
4.16.2. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 156
4.16.3. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 384
4.17. už orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą 64
4.18. už orlaivio žurnalo išdavimą 28
4.19. už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą 41
4.20. už triukšmo pažymėjimo išdavimą 50
4.37. už išimties pagal Reglamentą Nr. 2018/1139 suteikimą:
4.37.1. kai orlaivio sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5 670 kg:
4.37.1.1. suteikimą 662
4.37.1.2. suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 324
4.37.1.3. galiojimo pratęsimą 1 297
4.37.1.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 594
4.37.2. kai orlaivio sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg:
4.37.2.1. suteikimą 1 287
4.37.2.2. suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 574
4.37.2.3. galiojimo pratęsimą 2 589
4.37.2.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 178
4.47. už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą 23
4.48. už tinkamumo skraidyti patikros darbuotojo įgaliojimų suteikimą 88

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.