Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tinkamumas skraidyti

29 Diena

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra išduoda orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimus / riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimus / specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus:

 1. EASA orlaiviai – išduodamas tinkamumo skraidyti pažymėjimas (EASA 25 forma) ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas (EASA 15a forma), arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas (EASA 24 forma) ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas (EASA 15a forma);
 2. Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – išduodamas specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas

Pirmą kartą įregistruojant civilinį orlaivį jam yra išduodamas tinkamumo skraidyti / riboto galiojimo tinkamumo skraidyti  ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimai arba specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas ir jo priedas.

Tuo atveju, kai orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, tačiau yra saugus atlikti skrydį laikantis nustatytų ribojimų gali būti išduodamas leidimas atlikti skrydį. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra išduoda šiuos leidimus:

 1. EASA orlaiviai – leidimas skristi (EASA 20 forma)
 2. Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – leidimas specialiajam skrydžiui
 1. Europos Komisijos reglamentas Nr. 1321/2014 Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
 2. Europos Komisijos reglamentas Nr. 748/2012 kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės;
 3. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
 4. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 2-4 „Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
 5. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 2BE-70 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
 6. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių
 7. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 4R-293 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių pakeitimo
 8. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4R-126 „Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių patvirtinimo
 9. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4R-139 „Dėl civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo

Atlygis už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas turi būti sumokėtas iš anksto, iki paslaugos suteikimo momento.

Lėšų gavėjas  VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ  AGENTŪRA
Įmonės kodas 305598608
Valstybės rinkliavų įmokų sąskaitos (IBAN) LT757044090100659769
Banko kodas 70440
Banko pavadinimas AB SEB“
Rinkliavos dydis Suma eurais €
Mokėjimo paskirtis Būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą

Rinkliavos už teikiamas paslaugas (nuoroda)