Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Ūkio subjektų priežiūros planas ir naudojami klausimynai

Pradinio mokymo organizacijos keleivių salono įgulos nariui rengti patikros lapas (CCTO)
Orlaivių naudotojo, pateikusio deklaraciją pagal Reglamento Nr. 965/2012 reikalavimus, patikrinimo klausimynas
Orlaivių naudotojo, pateikusio deklaraciją pagal Reglamento Nr. 2018/395 reikalavimus, audito klausimynas
Orlaivių naudotojo, pateikusio deklaraciją pagal Reglamento Nr. 2018/395 reikalavimus, veiklos vadovo patikrinimo klausimynas
Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu patikrinimo klausimynas (orlaivių naudotojai, vykdantys skrydžius pagal Reglamento Nr. 965/2012 reikalavimus)
Bendrosios aviacijos patikros klausimynas
Orlaivių naudotojo, ketinančio vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius, įvertinimo patikrinimo klausimynas
Pavojingųjų krovinių mokymo programos vertinimo klausimynas

Vežėjo tikrinimui naudojami patikros lapai

Vežėjo tikrinimo skrydžio metu patikros lapas I1R1 22-09-2023
Vežėjo tikrinimo perone patikros lapas
Vežėjo pagrindinių objektų patikros lapas I1R2 27-10-2023
Vežėjo saugos vadybos sistemos (SMS) patikros lapas I2R2 20-03-2024
Vežėjo atitikties stebėsenos sistemos patikros lapas I2R1 31-07-2023
Vežėjo sertifikavimo kontrolinis patikros lapas
Vežėjo bazių užsienyje patikros lapas I1R1 25-08-2023

Vežėjo skrydžių vykdymo vadovo patikros formos

Skrydžių vykdymo vadovo A dalies patikros lapas I1R2 20-03-2024
Skrydžių vykdymo vadovo B dalies (teikiant tik MEL) patikros forma
Skrydžių vykdymo vadovo B dalies patikros lapas I1R1 10-03-2023
Skrydžių vykdymo vadovo C dalies patikros lapas I1R1 10-03-2023
Skrydžių vykdymo vadovo D dalies patikros lapas I1R2 09-03-2023
Skrydžių vykdymo vadovo OMM dalies patikros lapas I1R0 05-01-2024
Skrydžių vykdymo vadovo CMM dalies patikros lapas I1R0 20-03-2024

Kiti

Patikros lapas gauti leidimą naudotis EFB (electronic Flight Bag) I3R0 14-05-2024
Pasirengimo vykdyti mokymus virtualioje aplinkoje vertinimo patikros lapas (Virtual Classroom)
Prašymas dėl papildomų Skrydžių vykdymo geografinių teritorijų (Area of Operation)
Orlaivių naudotojo, ketinančio vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius, įvertinimo patikros lapas
Fuel/Energy scheme application and compliance checklist I1R2 23-05-2023
Low visibility operations (LVO) patikros lapas I1R2 23-05-2023
BOP patikrinimo perone klausimynas
SPO patikrinimo perone klausimynas
PBCS patikros lapas I2R0 14-05-2024
MNPS-NAT/HLA patikros lapas I1R0 14-05-2024

Flight crew operating on more than one type or variant patikros lapas I1R1 23-05-2023
Flight time specification schemes (FTSS) patikros lapas I1R1 23-05-2023
Method used to determine operational minima patikros lapas I1R1 23-05-2023
SET-IMC patikros lapas I1R1 23-05-2023
Special refuelling patikros lapas I1R1 23-05-2023
RVSM patikros lapas I1R2 27-10-2023
ETOPS patikros lapas I1R3 03-11-2023
Non-ETOPS 120-180 NM patikros lapas I1R1 23-05-2023
Leidimo vežti krovinius išdavimo patikros lapas (Cargo operations approval) I1R0 27-10-2023